Prominutí nájemného z obecních bytů

Úřad v Hrabové dnes zveřejnil následující zprávu: Rada MOb Hrabová chce pomoci mj. nájemcům obecních bytů, kteří se dostali do dočasné platební neschopnosti vzniklé v důsledku krizových opatření vyhlášených v době nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s epidemií koronaviru SARS CoV-2. Mohlo se tak stát ztrátou zaměstnání, uzavřením provozovny, přerušením podnikání apod. po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR 12.3.2020.

Radní chtějí situaci nájemců individuálně posoudit a prominout placení nájemného v obecních bytech po dobu nezbytně nutnou.

V příloze tohoto sdělení naleznete formulář, kterým můžete do 30.4.2020 požádat Radu MOb Hrabová o prominutí nájemného.

Žádost o prominutí nájemného (DOC)


# [0042] Ceny nájmů bytů

(30.3. 2020) Radomír Orkáč -> Lucie Slívová

V minulém týdnu se na mě obrátil jeden občan, jestli „je opravdu lidské“ zvýšení nájmu v obecních bytech a jestli alespoň nelze odložit zvyšování nájmů, které v listopadu 2019 schválila Rada městského obvodu Hrabová s platností od 1.7. 2020.

Jelikož zvyšování nájmů nešlo přes zastupitelstvo, jak bylo v minulosti všem slibováno a jelikož si rada odsouhlasila svá pravidla, čili ne ta, která doporučovala bytová komise (členové pak na základě toho rezignovali, protože necítili podporu v tom, co se všemi prodiskutovali), nemám potřebné informace. Proto Vás o ně žádám z pozice zastupitele.

Podle mých informací nebyly ještě podepsány všechny dodatky smluv a situace je o dost složitější s ohledem na složitější platební schopnosti některých našich občanů. Například některá města (či městské části, např. Brno-střed) již přistoupila k odložení splatnosti nájemného za užívání obecních bytů.

Rada městského obvodu Hrabové již odpustila nájemné živnostníkům či firmám v nebytových prostorech Hrabové v období nouzového stavu, ale zcela upřímně se ptám a žádám Vás o získání stanoviska naší rady, jestli tento stav (nouzový stav vyhlášený vládou, nepodepsané všechny dodatky) byl již nějak řešen, jak přesně a s jakým stanoviskem, s ohledem na naše obecní byty.

Mohla byste to prosím co nejdříve probrat alespoň se starostou a poslat mi jeho stanovisko? Kdy se tím bude rada (ne)zabývat?

Ing. Radomír Orkáč

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]