Uchrání bobři Pilíky před vyschnutím?

Školou povinný již nejsem řadu let, ale přesto jsem s nadšením přijal výzvu dědečka Vládi Slavíka, který z pozice předsedy Klubu přátel Pilíků (KPP) dal svým členům domácí úkoly. Domácí úkoly asi většinu lidí zajímat nebudou, ale mrkněte na fotky a videa, třeba budou pro někoho zajímavá. Titulek však hodně prozrazuje;-)

První úkol zněl sice jasně „Důkladně prostudovat hydrogeologickou studii Ing. Šmolky.“, ale po pár minutách čtení jsem se zaměřil na závěry, které zde opíšu z článku dědy Vládi:

Zastavením čerpání vody z kanálu průsakových vod dojde k úbytku vody v nádržích č. 4 a 5 a pravděpodobně i ke zhoršení kvality vody v těchto nádržích. Doporučuje se zpracování dalšího odborného posudku, ve kterém by byly řešeny následující otázky:

 1. Zda je možno udržet vodní provoz v nádržích č. 4, 5 pouze prostřednictvím odpadních vod z firem aktivních v areálu bývalého dolu Paskov bez vody z kanálu průsakových vod.
 2. Zda pro provoz nádrží č. 4, 5  je bezpodmínečně nutné přečerpávání vody z kanálu průsakových vod.
 3. Zhodnocení možností převodu potřebného množství vody z nedalekého potoka Ščučí do průsakového kanálu.
 4. Zhodnocení možností  trvalého napájení nádrží č. 4, 5 prostřednictvím Mitrovického potoka.
 5. Pokud výše uvedené alternativy budou nereálné, zvážit možnosti změny ochranného statutu nádrží Pilík 4, 5.

Řešitel doporučuje, aby až do vyřešení výše uvedených problémů se nadále přečerpávala voda v potřebném množství z průsakového kanálu do nádrží č. 4, 5.

Číst odborný text je jedna věc, ale většinou je konfrontace studie s realitou nevyhnutelná. Kolem Pilíků běhám pravidelně, takže to nebyl problém. Pro potřeby plnění domácího úkolu jsem si vypůjčil autorský nákres dědy Vládi:

Mapka Pilíků, autor Vladimír Slavík

Mapka Pilíků, autor Vladimír Slavík

Dobrá zpráva je, že Pilíky zatím rozhodně nevysychají!

Přímo přes hráz Pilíků neběhám příliš často, naposledy jsem tudy běžel někdy v zimě, ale včera jsem si okamžitě všiml dvou zvláštností:

Přečerpávání vody z průsakového kanálu funguje

Přečerpávání vody z průsakového kanálu funguje

 • Zrovna, když jsem běžel přes hráz, probíhalo přečerpávání vody z průsakového kanálu. Vím, že je přečerpávání funkční, ale neviděl jsem ho roky;-) Náhoda, říkal jsem si…
 • O několik desítek metrů je přepad vody a zrovna voda z Pilíků přetékala! Náhoda, říkal jsem si…

Pilíky mají tolik vody, že voda přetéká přes přepad:

Vzpomněl jsem si na první tři očíslované otázky (viz výše) a okamžitě jsem začal přemýšlet nad tím, co se za poslední dobu „mohlo“ změnit:

 • Přitéká od firem z areálu bývalého dolu Paskov více vody, která nyní dostatečně napájí Pilíky?
 • Prosakuje více vody z potoka Ščučí a přečerpávání vody z průsakového kanálu dostatečně napájí Pilíky?

„Do kopce“ voda neteče

Všichni se shodují na tom, že je pro záchranu nezbytné, aby se Pilíky zachránily napojením Lesního potoka. Děda Vláďa v jednom z článků napsal následující závěr:

Možnost napojení nádrží Pilík 4,5 na Lesní (Oprechtický, Mitrovický) potok je závislá na současné výškové poloze Pilíků a tohoto potoka. „Do kopce“ voda neteče. Zde mohu doporučit, aby řešitelé  našeho problému si zjistili  původní trasu napájecího potoka Pilíků z konce 19. století a posoudili reálnost jeho obnovy.

Jenže to by musel někdo v minulosti chtít Pilíky zachránit a aktivně se o to zasadit. Nikdo to neudělal, tak se o to postarala sama příroda, která povolala bobry;-)

Bobři se blíží po proudu Lesního potoka k Pilíkům

Bobři v Lesním potoce

Bobři se blíží k Pilíkům!

Členové Klubu přátel Pilíků již několik měsíců o výskytu bobrů v oblasti Pilíků ví. Upozornil na ně jeden z našich členů, ale místo před námi doslova tajil. Do dnešního dne si však pamatuji, jak nám to trefně oznámil: „Bobři se blíží k Pilíkům!“.

Předpokládám, že když se ví o bobrech v Ostravici, kde chodí obrovská spousta lidí na procházky, tak zveřejněním této informace to nijak bobry zde žijící neovlivní. Je to oblast dost nepřístupná, takže jsou zde dostatečně chráněni.

Co nedokáží lidé, to dokáží bobři

Co nedokáží lidé, to dokáží bobři! Na fotce je cesta zatopená bobří vodou.

Přestože to není z fotky asi patrné, bobři přehradili potok nad Pilíky a voda přetéká „cestu“ a dostává se do kanálu na levé straně… (viz foto výše). Jinak řečeno, voda „přirozenou cestou“ překonala „kopec“ a teče po „správné straně“ směrem k Pilíkům.

Bobří voda se aktuálně dostává do Pilíků

Pokud se podíváte na mapku v úvodu článku, tak níže uvedené video zachycuje „bobří vodu“ vytékající z průsakového kanálu (NAD Pilíky), překonala druhou cestu a již nemá žádnou bariéru před Pilíkem č. 5:

Průsakový kanál vede k čerpačce

Zatímco bobří voda se s největší pravděpodobností opravdu dostává do Pilíků, většina této „bobří“ vody (docela pěkný proud) pak stéká dále v „prusakovém kanálu“ směrem k Paskovské ulici:

Níže po proudu jsem již přímé napojení na Pilíky sice nenašel (zde je průsakový kanál již pod Pilíky), ale podle mapky i podle toho, co jsem včera viděl, by se tato stále tekoucí bobří (nikoliv průsaková) voda napojí na kanál od Paskova a dostane se nakonec do všem dobře známého kanálu smrti (kde umírají srnky) k přečerpávačce.

Trasa bobří vody

Trasa bobří vody

A to se vracíme zpět k první fotce… a k možnému vysvětlení, proč jsem po opravdu hodně dlouhé době viděl vytékat přečerpávanou (nyní i bobří) vodu:

Přečerpávání vody z průsakového kanálu funguje

Přečerpávání vody z průsakového kanálu funguje

Jeden komentář

 1. Vladimír Slavík říká:

  Radku Orkáči,

  jako předseda Klubu přátel Pilíků ti za tento článek uděluji nejvyšší klubové vyznamenání. Jsi asi jediným členem klubu, který si prostudoval všechny dostupné písemné materiály v záležitosti Pilíků. Navíc i v této výjimečné době navštěvuješ tento areál a pozorně sleduješ stav zdejší přírody..

  Ke tvému článku nám jedinou připomínku. Nezmínil jsi se o dluhu, který má ve vztahu k Pilíkům jejich majitel, OKD. Stále neexistuje odborná vodohospořská studie,která by řešila kompexně včechny zdejší vodohospodářské problémy. Podle mého názoru je neexistence tohoto odborného posudku tím největším problémem Pilíků. Jeho závěry rozhodnou o budoucnosti tohoto areálu.

  Pokud jde o bobry, mám pro ně velikou slabost. Jsou to inteligentní zvířata, která mohou být v lecčems vzorem i  lidské populaci. Postupy, , které realizují pro zachování svého rodu jsou obdivuhodné. Pokud se bobři skutečně usídlí v oblasti Pilíků, pak to pokládám za veliké štěstí. A s tím je spojen i závazek o ně pečovat.

  Ještě jednou jako předseda KPP a jako občan Hrabové děkuji za tvůj dnešní článek, je velmi výjimečný, Dovedu si představit i časové nároky pro jeho vytvoření.

[email protected] [email protected]