„Zelený“ kontejner prozatím nebude k dispozici

Na jednání Rady MOb Hrabová 22.4.2020 byla projednána záležitost kolem tzv. zeleného kontejneru na bioodpad. Rada po diskusi rozhodla, že prozatím přistavován nebude.

Občané mají možnost biologický odpad ze svých zahrádek odvážet do sběrného dvora OZO Ostrava na ul. Frýdecké 680 v pondělí až pátek v 10-18 hod., v sobotu a neděli v 8-12 hod. Po prokázání průkazem totožnosti (trvalé bydliště na území Ostravy) je uskladnění odpdu ZDARMA.

Větve do průměru 100 mm mohou občané kdykoliv uložit na zpevněnou plochu vedle trafačky na Domovské 716 – sídla VPP, kde budou větve štěpkovány. Štěpku si mohou občané kdykoliv a ZDARMA z tohoto místa odebrat.

Dále platí, že si na tel. čísle 724237995 můžete dojednat zapůjčení štěpkovače.

Občané mohou nadále využívat biopopelnic a domovní kompostéry, které jim MOb v počtu 211 ks již dříve zajistil.

Převzato z webu obce.
Autor: Jan Socha

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]