Ostrava spustila další program na podporu svých podnikatelů a v další fázi město podpoří i nepodnikatelský sektor

Rada města vyhlásila nový program pomoci ostravským podnikatelům, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli COVID-19 zakázána jejich obchodní činnost. O dar až do výše 100 tisíc korun si mohou v termínu od 1. do 13. května zažádat ti podnikatelé, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské činnosti na území Ostravy a jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun.

Tímto Ostrava navázala na skončený program okamžité finanční výpomoci do výše 20 tisíc korun. Poslední žádosti byly přijaty 30. dubna a vyhodnoceny budou v následujícím týdnu.

Město v rámci této rychlé pomoci doposud poslalo na účty bezmála 1 700 podnikatelů 26,6 milionu korun. Celková výše sumy, kterou hodlá Ostrava uvolnit na finanční výpomoc místním drobným podnikatelům, dosáhne až 100 milionů korun. Město také finalizuje podmínky speciálního programu na podporu nepodnikatelského sektoru.

Ostrava navazuje na sérii již přijatých opatření na pomoc místním drobným podnikatelům a nabízí možnost zažádat si o další finanční dar a to až do výše 100 tisíc korun. Oprávněnými žadateli jsou ti, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské činnosti na území města Ostravy, jejich roční příjmy nepřekračují 18 milionů korun a jejich obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána. Žádosti lze podávat v termínu od 1. do 13. května a přijaté žádosti, které budou posouzeny jako kompletní, se schválí na nejbližším zasedání zastupitelstva. To je plánováno na 20. května. Na účty podnikatelů bude poté finanční pomoc odeslána v co nejkratším čase. Výzva se všemi podrobnými informacemi je ke stažení na webu města zde. Žádost o peněžitou pomoc se podává prostřednictvím aplikace, která bude spuštěna a umístěna na webu města od 1. května.

Na vývoji aplikace pracovali zdarma společně IT experti ze společností TietoEVRY a Ovanet. Vytvořili srozumitelný a uživatelsky přívětivý formulář, jehož hlavním cílem je usnadnit podnikatelům proces žádostí o podporu. Řešení má pomáhat také úředníkům, aby správa a vyhodnocování jednotlivých žádostí byla maximálně efektivní. Technologicky je formulář postaven na platformě WordPress a využívá řadu automatizačních procesů, které celý proces žádostí o podporu urychlí a eliminují zbytečné chyby. Příkladem automatizace je načítání dat o žádajícím subjektu z dostupných rejstříků.

„Velmi nás těší spolupráce s městem Ostrava a možnost pomoci místním obyvatelům. Vnímáme silné spojení s regionem, ve kterém působíme, a snažíme se dostát heslu „spolu to zvládneme“ – ať už touto aplikací na podporu podnikatelů, tak i naší aktuální podporou studentů a učitelů při vzdálené výuce,“ říká Petr Lukasík, ředitel společnosti TietoEVRY Czech.

Maximální výše peněžité pomoci, o kterou mohou podnikatelé žádat, se odvíjí od jejich ročního příjmu a doložených materiálů:

  • Podnikatelé s příjmy do 6 mil. Kč/rok nebo i ti, přesahující tento limit, kteří však nedoloží své daňové přiznání, mohou žádat o 40 tis. Kč.
  • Podnikatelé s příjmy přesahujícími 6 mil. Kč/rok až do 12 mil./rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018, vč. jeho příloh, mohou žádat o 70 tis. Kč.
  • Podnikatelé s příjmy přesahujícími 12 mil. Kč/rok až do 18 mil. Kč/rok, pokud doloží kopii svého daňového přiznání za rok 2019 nebo 2018, vč. jeho příloh, mohou žádat o 100 tis. Kč.

Od výše uvedených částek bude odečtena suma, kterou žadatel již obdržel od města v rámci programu okamžité peněžité výpomoci do 20 tisíc korun.

„Zásadním hybatelem ekonomiky a zdrojem pestrosti i stability města jsou podnikatelé, zvlášť ti menší. Město ke své prosperitě potřebuje podnikatele trvale – a podnikatelé teď potřebují nás – tedy rychlou a efektivní pomoc od města. Námi nastavená opatření postupně aplikují i jednotlivé městské obvody, do pomoci se zapojují i soukromé subjekty jako například Residomo. Ozvala se nám také okolní města, která se naším programem inspirují. Ostrava je ve velmi dobré ekonomické kondici a mohli jsme proto, nezávisle na státu, začít podnikat konkrétní kroky, které mají udržet naše město ekonomicky stabilní i během tohoto období. Vedle pokračování klíčových a strategických investic je to právě podpora našich podnikatelů,“ říká primátor Tomáš Macura.

Ostrava připravila pro své drobné podnikatele hned celou sérii opatření, v rámci kterých jim umožnila prodloužení splatnosti nájmu v prostorách města o 3 měsíce, odpuštění části nebo celého nájmu, odložení termínu regulace reklamního smogu, dobíhající program okamžité finanční výpomoci do výše 20 tisíc korun a nyní na něj navazující nový program finanční výpomoci až do výše 100 tisíc korun.

„V rámci programu pomoci podnikatelům jsme od žadatelů obdrželi řadu milých emailů a pozitivních zpětných vazeb. Moc za to děkujeme – víme tak, že program má smysl a reálný dopad a právě díky těmto informacím jsme mohli efektivně nastavit další formu pomoci, kterou je program finančního daru do 100 tisíc korun,“ uvádí náměstkyně primátora pro investice Zuzana Bajgarová.

V řešení je rovněž možnost úplného prominutí místních poplatků z ubytování a ze záboru veřejného prostranství, které v této situaci zatěžují hoteliéry a provozovatele restaurací a kaváren.

Město však nezapomíná ani na nepodnikatelský sektor a aktuálně připravuje program na podporu kulturních, vzdělávacích, sportovních a dalších neziskových organizací. Ten by měl doplnit dotační programy, které město směrem k neziskovému sektoru standardně poskytuje. Rada města plánuje novou výzvu vyhlásit 5. května.

PROGRAMY FINANČNÍ VÝPOMOCI PODNIKATELŮM PŘEHLEDNĚ

Finanční dar do výše 20 tis. Kč

Zažádat si o něj mohou menší podnikatelé s ročním obratem do 6 milionů korun, kteří mají provozovnu na území města Ostravy. Poslední žádosti byly přijaty 30. dubna a budou vyhodnoceny v následujícím týdnu. Podrobné informace a formulář žádosti jsou na webu města zde. Aktuální data k tomuto programu – aktuální počet podpořených subjektů, celkový objem finančních prostředků schválených Radou a struktura podpořených subjektů podle činnosti lze sledovat online přes vizualizaci „mapy pomoci“ zde.

Finanční dar do výše 100 tis. Kč

Oprávněnými žadateli jsou ti, kteří mají provozovnu nebo sídlo a převažující část své podnikatelské činnosti na území města Ostravy, jejich roční příjmy nepřekračují 18 mil. Kč a jejich obchodní činnost byla v důsledku krizových opatření vlády zakázána. Výzva s podrobnými informacemi je ke stažení zde. Žádost o peněžitou pomoc se podává prostřednictvím aplikace, která bude spuštěna a umístěna na webu města a to v termínu od 1. do 13. května. O dalším případném termínu sběru nových žádostí se bude rozhodovat na nejbližším zasedání zastupitelstva. Termín bude oznámen na www.ostrava.cz.

Prominutí nájemného

Zažádat si o prominutí části nebo celého nájemného/pachtovného za dobu uzavření prostoru, mohou podnikatelé v prostorách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům. Podrobné informace a formulář žádosti je na www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum.

Prodloužení splatnosti nájmu

Automaticky se prodlužuje splatnost nájmu za měsíce březen a duben o 3 měsíce a to všem podnikatelům, kteří k 13. březnu 2020 podnikali v provozovnách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, nesvěřených do správy městským obvodům.

Regulace reklamního smogu – prodloužení termínu o 1 rok

Podnikatelé teď nebudou zatíženi striktní regulací reklamního smogu v rámci projektu Ostrava 360°. Termín, do kdy mají obnovit reklamní označení svých provozoven, se prodlouží o jeden rok. Stejně bude prodloužen i termín pro podání dotací na tuto obnovu. Více informací na www.ostrava.cz/pomoc-podnikatelum  a www.ostrava360.cz.

Odkazy:

Doslovně převzato z OVAJIH.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]