(Aktualizováno) Publikace: Ostrava-Jih v časech druhé světové války

(Aktualizováno 11.5. 2020) Městský obvod Ostrava-Jih vydal u příležitosti 75. výročí osvobození Hrabůvky, Výškovic a Zábřehu nad Odrou publikaci s názvem Ostrava-Jih v časech 2. světové války. Autorem je Petr Lexa Přendík, kronikář městského obvodu Ostrava-Jih a náš hrabovký velocipedista.

Publikaci si budete moci zakoupit či zapůjčit v pobočkách Knihovny města Ostravy. Pro občany Hrabové mám u sebe ještě 8 podepsaných výtisků, které jsem koupil za 169 Kč a přeprodám je za stejnou cenu. Máte-li o publikaci zájem (169 Kč), napište mi závaznou objednávku na [email protected]

Přeprodáno:

 • Radomír Orkáč
 • Milan Slíva
 • Vladimír Slavík
 • Andrea Lopatová
 • Jiří Skalský
 • Ladislav Sumara
 • Miroslav Houžvička
 • Jan Březina
 • Martin Veselý
 • Lyčkovi

Máte-li o publikaci zájem (169 Kč), napište mi do úterní půlnoci 12.5. 2020 závaznou objednávku na [email protected]. Jsem s Petrem Lexou Přendíkem domluven, že mi pro občany Hrabové v omezeném množství dodá další publikace.

Závazně objednáno:

 • Ladislav Sumara
 • Ivanovová Šárka
 • František Janša
 • Hanka Janošková Seidlová
 • Polášková Lenka
Ostrava-Jih v časech druhé světové války

Ostrava-Jih v časech druhé světové války

Něco o knize – co vše v ní naleznete [1]?

Kniha popisuje válečná léta v městské části Ostrava-Jih, a to s odstupem 75 let od konce 2. světové války. Je to už nebo teprve 75 let? Tak začíná kniha. Základ publikace tvoří vzpomínky a rozhovory s místními pamětníky okupace. Velký prostor je rovněž věnován záznamům tehdejších kronik, dobovým dokumentům a fotografiím. nechybí ani informace o významných členech odboje, po kterých je pojmenována řada ulic či veřejných prostranství v obvodu Ostrava-Jih.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První se všeobecně věnuje průběhu 2. světové války na Jihu. Naleznete v ní příspěvek o válce v Hrabůvce. Samostatná část je věnována Františku Novákovi, který z Hrabůvky utekl do Británie a zapojil se do RAF. Nechybí ani jiný útěk, s přívlastkem Velký – kapitola se zabývá zastřelením dvou pilotů v Hrabůvce, kteří utekli z německého tábora Stalag. Další část se věnuje spojeneckém bombardování Ostravy a Zábřehu v srpnu 1944, která je doplněna seznamem obětí v Zábřehu, jedná se o 128 jmen.

Druhý oddíl tvoří dva obsáhlé přepisy textů obecních kronik Výškovic a Zábřehu, které doplňují kapitolu o Hrabůvce z prvního oddílu. Zatímco výškovická pamětní kniha líčí průběh let 1939–1945, zábřežská se věnuje detailně osvobození obce dne 30. dubna 1945 a následným krutým nočním bojům.

Předposlední část je tvořena pěti písemnými vzpomínkami, respektive vzpomínkami a přepsanými rozhovory. Naleznete tu paměti Rudolfa Pešky, pozdějšího ředitele VŽKG, na osvobození Zábřehu a Ostravy. Ty jsou doplněny vlastními zážitky zábřežáka Květoslava Tučníka, který měl v době konce války necelých patnáct let. Nechybí ani vzpomínky Oty Srubka, kronikáře obvodu Ostrava-Zábřeh z 50. let 20. století, který přiblížil konec války v Hrabůvce. Stejný čas, místo i děj pak popsal také Antonín Blažek (1928–2018). Závěrečná a nejdelší část pochází z pera Karla Hořínka, jenž popsal osvobození Výškovic.

Závěrečný oddíl je věnován dvěma rozhovorům. Oba jsou zaměřeny na válečné období v Zábřehu nad Odrou. Jaroslav Ermis (1928–2020) vzpomněl na průběh celé války, zatímco Květoslav Tučník (1930–2018) přiblížil prostřednictvím své paměti nálet z 29. srpna 1944.

[1] http://prendik.cz/2020/04/27/o-knize-ostrava-jih-v-casech-2-svetove-valky/

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]