Milan Daníček: „Vrcholí” spor občanů a části zastupitelstva Hrabové ve věci výstavby nové mateřské školky

Milan Daníček napsal ostrý dopis primátorovi Tomášovi Macurovi a jeho náměstkyni Zuzaně Bajgarové ve věci výstavby nové mateřské školky, protože se mu zdá celá záležitost jako nezodpovědné hospodaření s veřejnými penězmi. Školka dle jeho propočtů má stát 30 mil. korun, nikoliv 80 miliónů. Dnes se celá výstavba MŠ bude řešit na mimořádném jednání zastupitelstva.

Věc: sdělení a žádost

Vážený pane primátore, vážená paní náměstkyně,

„obtěžuji” Vás znovu, ale nevidím jiný způsob, jak zabránit krytí neschopných a nezodpovědných při hospodaření s veřejnými penězi.

Vnímám, že v současné době „vrcholí” spor občanů a části zastupitelstva Hrabové ve věci výstavby nové mateřské školky, když na posledním jednání zastupitelstva jsme se z úst pana starosty dozvěděli, že nepřidělení dotace z programu IROP nic neznamená, protože máme slíbenou dotaci/příspěvek ve výši 30 mil. Kč od Magistrátu.

Vzhledem ke spoustě nejasností, které kolem této investiční akce existují mám za to, že by se mohlo jednat o nehospodárné nakládání s veřejnými penězi, protože okolo přípravy této zakázky je z mého pohledu mnoho nejasností, a proto se jiným podáním obracím na Magistrát města Ostrava a zároveň i na Krajský úřad pro MSK s podmětem na prověření předmětné akce od samého vzniku, a to ve vztahu k zákonu č. 82/1998 Sb.

Jsem si vědom, že současná situace zrovna nenahrává tomuto postupu, např. vzhledem k rozestavěnosti, ale mám za to, že „krytí” neschopnosti vedení Obce, které nedokázalo zajistit pravoplatné povolení stavby a předložení ověřené projektové dokumentace řídícímu orgánu a následné lhaní, mlžení, odpírání možnosti veřejné kontroly, znemožňování přístupu k informacím atd. není možné „zakrýt” poskytnutím peněz z prostředků Magistrátu.

Jsem si vědom, že tento postup může poškodit celou Obec/Městský obvod, ale mám za to, že by mohlo otevřít cestu k vyššímu zapojení a zájmu více občanů, k otevření ÚMOb a Zastupitelstva a snaze max. seznámit občany, snažit se je zapojit a vytěžit jejich zkušenosti a vědomosti, protože když se konečně po 30-ti letech v Hrabové něco staví tak je nutné pochybovat o odůvodněnosti předmětné stavby formou novostavby (nešlo přistavět a přestavět stávající MŠ v ul. V. Huga?!), vzniku zadání (kdo, kdy?!), výběru projektanta (bylo-li vůbec nějaké otevřené výběrové řízení) a celkové ceně (téměř 60 mil. Kč bez DPH za zařízení, které o stejné kapacitě mohlo vzniknou přestavbou a přístavbou stávající MŠ za cenu třetinovou?!). Děkuji za zvážení, nežádám žádné stanovisko nebo vyjádření, to bude zřejmé z kroků v budoucnosti.

Opakuji znovu, že bych se s Vámi oběma velice rád osobně setkal, a to zejména v dnešní době „po koronaviru”, kdy Vám osobně budu velice fandit v proklamované snaze podpořit investicemi ekonomiku, předpokládám účelně vynaložené finanční prostředky, akorát např. u nás v Hrabové nevidím připravenost na tyto investice — dokončení kanalizace – není připraveno ani projekčně ani z hlediska stavebního povolení (zřejmě není potřeba), nová cyklostezka — neplánuje se (stávající stav je asi super), modernizace a opravy místních komunikací — neplánuje se (vše vyhovující), veřejné osvětlení – snad ani není potřeba.

S úctou!

Milan Daníček

Štítky:

13 Komentáře

 1. Jan Socha říká:

  Ve vší úctě, pane Daníčku, to je typická ukázka toho, jak se jedni snaží získat dotace z jiných než vlastních zdrojů a ti druzí se mermomocí snaží jim to překazit. Marně jsem na zastupitelstvu jsem se snažil z Vás a dalších kritiků získat plán B, tj. co za této situace udělat, aby na podzim roku 2021 šly děti do nové MŠ. Odpovědi jsem se nedočkal nejenom já, ale ani většina zastupitelů.

 2. Radomír Orkáč říká:

  Pane tajemníku, už někdo potrestal zodpovědnou osobu za to, že neuhlídala vydání stavebního povolení? Díky tomu jsme nedostali dotaci, to znamená, někdo nás připravil o nenárokovou, ale v dané době již jinak jistou dotaci a ve výsledku o desítky miliónů korun!
   
  Už někdo potrestal zodpovědnou osobu za to, že vše řešila bez vědomí rady? Nebo to bylo vše s vědomím starosty či tajemníka???
   
  Proč chcete plán B po těch (mimochodem, včera jsme ho řekli, přerušit školku na měsíc, udělat znalecký posudek a požadovat slevu dle rozdílu), kteří od 31.10. upozorňovali, že se děje něco špatného a já osobně jsem navrhnul odklad o 14 dnů – návrh neprošel, smlouva i staveniště byla předána záměrně dříve, než měla být a někdo tím poškodil obec.
   
  Ještě než zveřejním videozáznam, celou prezentaci s fakty, chci říct, že školka se za jeden a půl roku vyšplhala ze 40 mega na 80 mega.
   
  Házet špínu na ty, kteří “od začátku” říkají, že je něco špatně, je od Vás pěkně sprosté, styďte se!!!

 3. Jan Socha říká:

  Nevím, co říkal pan Daníček od začátku, vím, co říká teď. Stydět by se měli jiní.

 4. Milan Orkáč říká:

  Ryba smrdí od hlavy.Za práci úředníků zodpovídá tajemník, který by je měl hlavně řídit. Proto si pokládám otázku: kdo skutečně vykonával funkci starosty ve Štramberku, když tento starosta nyní ve funkci tajemníka v Hrabové neuřídí pár svých podřízených úředníků a neuhlídá termíny? Kolik státních dotací za působení tajemníka získal obvod Hrabová? Výmluvy typu “nedostáváme z magistrátu informace o dotacích”, tam na to mají úředníka, tam je zakopaný pes, neobstojí. Za řadu nedostatků, které vedou k chybným rozhodnutím zastupitelů jsou nedostatečně připravované nebo dokonce neodborně připravené podklady pro jednání zastupitelstva. Tam to začíná, pane tajemníku. Vaše svádění k neobržení dotace na úřednici na magistrátu bude zřejmě ještě Hrabovou bolet. Dobré vzpomínky na Vaše působení v Hrabové zřejmě nezůstanou…

  • Milan Slíva jr. říká:

   Ano, ryba smrdí od hlavy. Ale pan tajemník není tou hlavou. Tajemník může být jen tak dobrý, jak dobrý je jeho starosta. A pokud starosta na úřad prakticky nechodí, spoluzakládá si ve funkčním období firmu (6.12.2018), jeho práci shledávám plnou přešlapů, planých slibů a netransparentnosti, tak vše toto se musí na činnosti úřadu negativně projevit. Takže pan tajemník přes veškerou snahu nemůže budovat a rozvíjet, ale může jen hasit a minimalizovat dopady neschopnosti svého nadřízeného. Ten by měl být povolán k politické, nikoliv trestní, zodpovědnosti za své činy a ze svého úřadu co nejdříve odvolán. Osobně se domnívám, že lepšího tajemníka bychom aktuálně velmi těžko hledali a je mi předem jasné, jak by v současné době dopadla výměna osoby na tomto postu, pod taktovkou současného starosty.

 5. Jan Socha říká:

  Respektuji názor p.Orkáče staršího, který se zcela mylně domnívá, že za všechno zlé v Hrabové může úřad v čele s tajemníkem a oceňuji názor a obhajobu p.Slívy. Jsem tu teprve 5 let a přišel jsem s myšlenkou tahat za jeden provaz. Nyní se sice tahá, ale bohužel každý z jiné strany – viz tahanice o dotace vedení obce vers. občan Daníček. Dotace z EU IROP není nároková. Bylo tam k rozdělení 600 mil.Kč, požadavky byly za 3 mld. MŠ v Hrabové neuspěla kvůli nepřipravenosti projektu. Za to, že projekt neměl projekt v době podání žádosti (tj.16.10.2018) stavební povolení určitě nemůže úřad ani tajemník. Já nevím, proč se zdejší zastupitelé 10 let dohadovali, kde bude stát školka, až jim kvůli nepřipravenosti utekla poslední šance získat dotaci z EU. Já tu na rozdíl od Tebe M.Orkáči v zastupitelstvu neseděl. A spojitost se Štramberkem je naprosto úsměvná. Štramberk je v oblasti přísunu peněz z EU jednou z nejlépe čerpající obcí v Moravskoslezském kraji a je to na něm vidět. Jenom za mé éry jsem pro město získal 0,5 mld.Kč. Kolik dotací za 30 let získala Hrabová? Takže až příště začneš M.O. hloupě kritizovat, hledej jednoho z viníků doma v zrcadle.

 6. Jan Socha říká:

  Já vím, že Vás zajímají daleko podstatnější věci, jak zdejší tajemníky uštvat ( třeba 106kami, kdo že spolků získal jakou dotaci, kolik dovolené čerpal starosta v letech 2018-2020, kdo může za smrt srny v sedimentačního kanále nebo proč je ptačí budka několik hodin pod stromem a ne na něm – nebožtík a dlouholetý tajemník J.Strniště by mohl povídat). Okolnosti zamítnuté dotace na školku řeší hospodářská kriminálka. Pokud prokáže, že za tu zrůdnost může současný tajemník, rád se převlečou do tepláků a odsedím za vás ( všeho) schopné trest.

  • Radomír Orkáč říká:

   Pane tajemníku, ač mi to osobně je jedno, že tady píšete o 106 a máte být nestranný, přitom nečinnost úřadu, kdy neodpovídáte pokud nemusíte a nezveřejňujete, pokud Vás někdo nedonutí, ale o tom co řeší kriminálka nemůžete vědět, ledaže by to starosta probíral s Vámi. Já to osobně nevím, proč si mě pozvali na vysvětlení, ale předpokládám, že starosta podal účelové trestní oznámení, protože pokud by měla kriminálka prošetřovat předražení, pozve si všechny zastupitele, nikoliv jediného člena z opozice. Víte, smějte se, ale tady jde vidět Vaše arogance moci. Neodpovídáte a divíte se, že lidé dávají dotazy přes 106ku. Serfujete v pracovní době po webech a facebooku a divíte se, že nestiháte. Za neudělení dotace přímo pravděpodobně nemůžete, ale věděl jste, že se něco děje a později jste i říkal, že za to může Duplex. Říkal jste to více lidem a teď se nám budete vysmívat? Nechutné, stejně jako Vaše výlevy směrem k Jankám z Hrabovjanky a nebo paní Vltavské z MMO.

 7. Jan Socha říká:

  Jediný projekt, který je perfektně od roku 2017 připravován od zadání po realizační dokumentaci, má stavební povolení a je na něj v rozpočtu na letošní rok vyčleněno 11 mil. Kč je přístavba úřadu pro kulturní účely, který jsem nad rámec svých běžných pracovních povinností na základě požadavků tehdejších zastupitelů s pracovní skupinou přichystal a vypiplal. Stejně jako realizaci hřbitova jej nově povstanuvší kritizují a chtějí zrušit. Má cenu se zde u Vás angažovat, když schválený strategický rozvoj i volební programy všech zdejších kandidujících stran jsou jen cárem zbytečného papíru?

 8. Radomír Orkáč říká:

  Pane tajemníku, já už opravdu nemohu poslouchat ty lži, které tady jsou. Na zastupitelstvu nám bylo řečeno, že musíme opět okamžitě schválit rozpočtové opatření, jinak přijdeme o dotaci – že jsme se o ni dozvěděli teprve před měsícem a že dotaci vyškemral starosta. Lež za lží!
   
  (15.1. 2020) Zápis z jednání rady 
  Králová: Magistrát má finanční prostředky pro městské obvody na rozšiřování hřbitovů. MOb Hrabová odešle písemnou žádost na připravenou etapu č.1.
   
  https://trello.com/c/lBeSGOMz
   
  Co se týká kriminálky, to je presně to co mi řekl právník z Transparency International (rozhovor slyšelo více lidí) – na policii to často předává starosta, policie v takových případech, kdy to projde zastupitelstvem, nic nenajde a starosta bude mávat papírem, že vše bylo čisté. Počkejme si prosím však na skutečné stížnosti, které se chystají. Já jsem slíbil, že nepodám stížnost žádnou, to hodlám dodržet. Včera jsem sice stížnost podal, ale pouze na Vás, že napadáte úředníci magistrátu paní Vltavskou a věřím, že takové lži se Vám jednou stanou osudnou.

 9. Jan Socha říká:

  Je vidět, že se jablko od stromu daleko neodkutálelo.
  Nechme činit orgány. My to tu vzájemnými urážkami a nařčeními nevyřešíme.

 10. Radomír Orkáč říká:

  Dovolím si udělat rozklad toho, co píšete:
   
  “Jediný projekt, který je perfektně od roku 2017 připravován od zadání po realizační dokumentaci, má stavební povolení a je na něj v rozpočtu na letošní rok vyčleněno 11 mil. Kč je přístavba úřadu pro kulturní účely,”
   
  Když je něco jediné, tak pak vše ostatní tak dobře připravováno nebylo, což je neskutečné tvrzení, když jde ruku v ruce s nezískáním dotace kvůli liknavému přístupu vedení obce, jak napsal v minulosti kontrolní nebo finanční výbor. Nepodsouvám, pouze konstatuji a jsem připraven doložit.
   
  “který jsem nad rámec svých běžných pracovních povinností na základě požadavků tehdejších zastupitelů s pracovní skupinou přichystal a vypiplal.”
   
  Pokud jste to vypiplal vy a v listopadu 2019 jste zaslal rozpočet, kde je i rekonstrukce parkoviště, v květnu 2020 řeknete, že tam je počítáno s jiným menším parkovištěm, pak se bojím, že nevíte, co tam vlastně je. Nepodsouvám, jsem schopen doložit.
   
  “Stejně jako realizaci hřbitova jej nově povstanuvší kritizují a chtějí zrušit.”
   
  Nevím o nikom, kdo by to chtěl zrušit, pouze nám bylo něco nalháno na zastupitelstvu – že to musíme hned schválit, že se to úřad dozvěděl na poslední chvíli, že to nelze odložit… atd. Nepodsouvám, jsem schopen doložit.
   
  “Má cenu se zde u Vás angažovat, když schválený strategický rozvoj i volební programy všech zdejších kandidujících stran jsou jen cárem zbytečného papíru?”
   
  To nemohu posoudit, protože žádný tento cár papíru dokonce nevisí (aktualizovaný) na webu obce a já již třikrát žádal, abych byl v této skupině. Do dneška mi nebylo ani jednou vysvětleno, proč se tak stalo (nejmenování členem). Nepodsouvám, své tři žádosti jsem schopen doložit, stejně tak, že tento “cár” papíru nevisí aktualizovaný na webu. Dále jsem vázan občanským zákonem, že musím rozhodovat pouze v zájmu obce, když mi tento zájem obce nebyl předložen (že na to máme, kdo ze spolků to využije, kolik nás bude stát provoz, kolik nás bude stát plat osoby, co to dostane na starost, atd.), tak bych se choval nedbale, což je postižitelné a já se musím chovat jako dobrý hospodář. Jsem schopen doložit, že já jsem v minulosti jako občan souhlasil pouze se záměrem přístavby za 4-7 mil. korun.

 11. Milan Orkáč říká:

  Pokud jsem byl ještě v zastupitelstvu a byl tam již nový tajemník Socha, pak nemůže přece zapomenout na mé připomínky, že by se měl přijmout zaměstanec, který bude zodpovídat za sledování dotačních akcí. Jedna akce s dotací pro Hrabovou by zaplatila jeho mzdu několikrát.Bylo odpovídáno stylem, že na magistrátu je odbor, který dotace sleduje a dává obvodům informace…Pokud by jste ve Štramberku čekali a nesledovali denně možnost získání dotací, získali byste nějaké? Ne! Když už to paní Hrabovská nevydržela psychicky, hledala jako zvolená zastupitelka dotace za zaměstnance úřad. Bohužel bez efektu,ani to nedokázali rozpracovat…A proto nemohu zcela souhlasit s vyjádřením M. Slívy. Je jasné, že starosta ani jeho politická strana zodpovědnost za současný stav obvodu nevyvodí. Ale za zaměstnance úřadu, za to jak vykonávají svoji práci, je zodpovědný tajemník, a ten měl konat. A školka? Nikdo z nových zastupitelů není proti stavbě nové školky. Celé anabázi odstartovala informace, že stávající školka je v havarijním stavu a oprava je nerentabilní a kolik že peněz se dává do její údržby ročně. Prostě lež na lež…Pokud se postaví jen část nových RD, které již mají možnost umístění stavby podle schváleného územního plánu, pak výstavbu další mateřské školky bude obvod Hrabová řešit do 3 let (můj odhad). Ale to není nyní předmětem jednání, předmětem jednání je doložení, že se jedná o účelně vynaložené prostředky.

[email protected] [email protected]