(FOTO) Stavba nového vchodu do základní školy

Společnost Dobré stavby s.r.o. začala s realizací nového vstupu/schodiště do základní školy na Paskovské ulici. V úterý 2. června 2020 bylo firmě předáno staveniště a v pondělí 8.6. 2020 se má dle dělníků začít stavět bednění.

Stavbu s oficiálním označením “ZŠ venkovní schodiště vč. zpevněných ploch” hradí MOb Ostrava-Hrabová z vlastního rozpočtu a dle smlouvy o dílo zaplatíme na 1, 964 mil. Kč včetně DPH.

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 10 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště (2. června 2020). Předpoklad plnění je v průběhu letních prázdnin (červenec-srpen).

Položkový rozpočet, projekt, vizualizaci a ostatní podrobnosti prozatím úřad nikde neuvádí, nicméně o dokumenty jsem již požádal v souladu s informačním zákonem dne 31.5. 2020. Tak snad budu v příštím příspěvku přesnější;-)

Fotky jsou na Google Photos:

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]