Lávka přes řeku Ostravici projde opravou

Ostravské komunikace uzavřely nedávno smlouvu o dílo se společností MAKOS a.s. na opravu lávky přes řeku Ostravici (na ulici Šídlovecká, ev. č. OV-343L). Práce na lávce budou probíhat bez přerušení pěšího provozu, cyklisté budou formou dopravního značení vyzváni k vedení jízdních kol.

Práce budou zahájeny v druhé polovině aktuálního měsíce června, a to s odhadem délky trvání cca 30 dní. Nyní se vyřizují potřebná povolení a smlouvy, úřad v Hrabové bude oficiálně informován teprve v nejbližších dnech.

Předpokládá se, že bude využita technika v podobě nákladního automobilu do 3,5 t (případně s přívěsným vozíkem), dále středního nákladního automobilu do 12 t (např. pojízdné dílny) a speciálního nákladního automobilu s montážní plošinou.

Ostravské komunikace počítají s vjezdem do bermy s využitím příjezdu od Kunčic (od areálu společnosti OZO) a druhostranně od Hrabové – po ul. Šídlovecká.

Bližší specifikace prováděných činností:

  • Rektifikace táhel zavěšené lávky + potřebné přizvednutí lávky (např. lisem na podpěře).
  • Očistění ložisek a jejich údržba.
  • Sanace spodní stavby (oklepání nesoudržných vrstev, očištění podkladu a reprofilace sanačními hmotami).
  • Lokální oprava protikorozní ochrany na nosné konstrukci.

Smlouva o dílo (PDF)

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]