(FOTO) Za školou se staví venkovní přírodní učebna pro badatelskou výuku

Odborná firma začala v areálu za základní školou se stavbou přírodní učebny pro badatelskou výuku. Jedná se o zastřešený altán (cca 25m2) s minimální kapacitou 32 žáků a se zastíněním z jižní strany. Stavba počítá se zpevněnou plochou pod přírodní učebnou i se záchytem srážkové vody. Učebna bude po dokončení vybavena stoly a lavicemi pro žáky i pracovištěm pro učitele.

Fotky jsou na Google Photos:

Současně bude realizována i úprava okolí budované učebny. Jedná se o treláž podél dvou stěn učebny (k výsadbě popínavých rostlin), dále o čtyři vyvýšené záhony s okrasnými rostlinami v okolí učebny, betonové našlapy kolem učebny, zpevněný chodník od vchodu školy k učebně a terénní úpravy okolí učebny.

Předmětem další právě soutěžené veřejné zakázky je i úprava prostor školní zahrady, výsadba rostlin dle projektového záměru, dodávka informačních naučných tabulí a vybavení pro úpravu prostor a údržbu školní zahrady. Lhůta pro podávání nabídek je 25.6. 2020.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]