Vladimír Slavík: Osobnost šéfredaktora Hrabovských listů

Martin Slepička napsal: „Žádné výběrové řízení na šéfredaktora Hrabovských listů se vypisovat nemusí, protože se nejedná o úředníka ÚMOb Hrabová. Tento výběr je v kompetenci starosty Igora Trávníčka, který na svou politickou odpovědnost vybral Ing. Jana Dvořáka“.

Teoreticky má Martin pravdu, ale pouze teoreticky. V praxi se předpokládá u této funkce nejenom odborná erudice, ale i něco navíc, především všeobecná důvěra občanstva.  Pokud  neexistuje, pak taková osoba nemůže tuto funkci úspěšně vykonávat.

Šéfredaktor je odkázán na spolupráci s ostatními občany. Když někoho požádá o příspěvek, názor, stanovisko, pak mu musí být ochotně a včas vyhověno. To je základ úspěchu každého šéfredaktora. Šéfredaktor musí vědět, co je v dané době to nejdůležitější, co je zapotřebí řešit i pomocí místního časopisu. Podle toho si vybírá pro dané téma i spolupracovníky. U této osoby se  předpokládá nestrannost a respektování tiskového zákona. Šéfredaktor nesmí preferovat politické zájmy  starosty,  ale musí poskytnout přiměřený prostor i jeho oponentům.

Mám obavy, že u Ing. Dvořáka tyto předpoklady chybí. Především to je nedostatečná důvěra občanů. Dokumentují to  i volební výsledky.  Ve volbách v roce 2010 získal hlasy 428 občanů, v následujících volbách v roce 2014 to bylo 266 hlasů, v roce 2018 dokonce pouze 125 hlasů a do zastupitelstva nebyl zvolen vůbec.

Osobně proti Ing. Dvořákovi jakožto občanovi nemám žádné výhrady. Je vzdělaný, zdvořilý, ochotný a komunikativní. Jinak je tomu v rovině politické. Zde neskrývám své  výhrady. Mám na to právo, každý místní politik rozhoduje i o mých potřebách a zájmech.

Především mu vyčítám jeho pasivní postoj při projednávání Územního plánu v letech 2013-2014. Probíhalo to v období, kdy byl místostarostou. Důsledky se projevují i dnes v tom, že se Hrabová postupně mění na „panelák naležato“. Tím netvrdím, že to zavinil Ing. Dvořák, ale podle mého mínění málo důrazně proti tomu bojoval.

Také mu vyčítám jeho nedostatečnou aktivitu při projednávání budoucnosti Pilíků v letech 2017-2018 prostřednictvím EIA. Tehdy vykonával funkci předsedy komise stavební, dopravní a ekologické. Neprosadil u OKD zrušení průsakového kanálu a zřízení přístupové komunikace k nádržím. Ani se o to nepokusil.

Nyní se vracím k jeho eventuální funkci šéfredaktora. Současným radním vytýkám, že se nesnaží hledat adepta na tuto funkci mezi perspektivnějšími občany, a to i třeba prostřednictvím konkurzu. Ten je možné vyhlásit i na tuto funkci. Postup starosty v této záležitosti nepokládám za správný.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]