Květa Hrabovská: Arogance mocipánů

Včerejší jednání zastupitelstva v Hrabové občanům poslalo vzkaz, že dva nejmocnější pánové naší radnice, pan starosta a pan tajemník jsou víc než lidi, víc než zákon. Na jednání se dostavili v ochranných štítech.

Všichni ostatní (v sále byli i starší lidé) dle litery zákona a s vědomím moje rouška chrání tebe, tvoje mě, byli po celou dobu jednání (7 hodin) v roušce. A naši mocní pánové i přes výzvu, aby si roušky nasadili, neboť štít je nepřípustný, ve štítech zůstali.

Tito mocipánové si v elementárních věcech neváží svých spoluobčanú a nedodržují zákony. A přesto rozhodují za nás o nás a o našich penězích.

Štítky:

13 Komentáře

 1. Jan Socha říká:

  Vážená paní inženýrko,
  ochranné obličejové štíty ÚMOb dodal krizový štáb Magistrátu k aktivnímu využívání. Polovinu jsme předali škole a školce, druhou polovinu jsme si ponechali na Úřadě. Jeví se Vám kantoři či děti rovněž jako arogantní mocipáni? Podle nařízení hygieny máme ve vnitřních prostorách dodržovat odstupy min. 1,5 m (bylo dodrženo) ANEBO si krýt obličej rouškou, ústenkou respirátorem či jiným prostředkem zabraňujícím šíření kapének.
  Starosta byl zdravotně indisponován a MODEROVAL a řídil zasedání zastupitelsva. Já už jsem ve věku, kdy se mohu počítat mezi ohroženou skupinu a musím-li reagovat, nedělá mi zdravotně dobře hovořit přes roušku. 20 let jsem řídil zasedání zastupitelstva a žádné z nich netrvalo 7 hodin, jako tady a nepadlo tam tolik urážek, invektiv, jako zde. Chápu, že jste smutná, že zastupitelé nepřijali Váš návrh na odvolání starosty z funkce, ale vůbec nechápu, co máte proti mé osobě. Vždy jsem se k Vám jak ve funkci dřívější zastupitelky či nyní členky Finančního výboru choval korektně a zdvořile.
  Nejsem si vědom, že bych ve funkci tajemníka v Hrabové nedodržel nebo porušil zákon, jak ve svém článku tvrdíte. Pokorně vyslechnu každého občana a nad nikoho se nepovyšuji. Pokud tvrdíte, že nedodržuji zákon, chovám se arogantně, tak to dokažte. V opačném případě budu tvrdit, že jde o pomluvu.
  Samozřejmě, kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Chápu, že se v Hrabové odehrává politický boj, ale prosím, abyste mou osobu, z těchto půtek vynechali. Tajemník musí být apolitický a korektní. O to se vždy snažím. Jestli Vám vadí obličejový štít na mém obličeji, musím Vám sdělit, že mi vadí, když se pravda vydává za lež a výše uvedená sprostota.
  Již jednou se na tomto webu dopustil zastupitel a správce tohoto webu křivého obvinění, že jedním z viníků toho, že Hrabová nezískala dotaci, je tajemník. Situaci, jak víte, prověřovala Policie ČR a 10 dnů 3 členná skupina Magistrátního auditu (je zveřejněn na oficiálních webových stránkách). Ani v jednom z dokumentů se neobjevilo mé jméno, ani k jednomu řízení jsem nebyl přizván. Tvrzení Ing. R. Orkáče se ukázalo jako nepravdivé. Proto jsem ho požádal, aby alespoň na tomto místě, kde mě pomluvil, se také omluvil. Pošpinění své cti a dobrého jména jsem se dočkal, omluvy nikoliv.
  O totéž žádám nyní Vás.

  • Radomír Orkáč říká:

   1. Nebyla dodržena vzdálenost 1.5m a vy jste mluvil sotva 15 minut ze 7 hodin!!! Já jsem třeba mluvil nesrovnatelně déle než starosta či vy a druhý den jsem kvůli dýchání přes roušku nešel (ze které mě pak bolela hlava CELÝ den) do práce. Takže se laskavě nevymlouvejte! Očividně jste si hráli na mocipány, naprosto s Květou souhlasím.
   2. Žádné moje tvrzení se neukázalo jako nepravdivé. Dotaci jsme nezískali a úřednice, která měla hlídat projektanta a byla zodpovědná za projektový tým (žádost o dotaci) zapřičínila, že dotaci nemáme. Vy jste její nadřízený a měl byste vyvodit z toho důsledky. Audit ukázal na hodně pochybení a to, že tam není Vaše jméno Vás ještě nezbavuje spoluviny, jste ředitel úřadu!
   3. Policie nic neprošetřovala a co se týká auditu, tak ten si prošetřil co chtěl, nepřišel na objednávku ani rady a ani zastupitelstva. Zastupující tajemnice ve vaší nepřítomnosti odmítla auditorům předat závažné nálezy kontrolního a finančního výboru.
   4. Jakmile audit odešel, porušili jste smlouvu o dílo a do subdodavatelských firem od ODS (SMOLO a Beskydská stavební) jste nalili cca 2 mega z našich peněz. Naprostá nehoráznost.
   5. Omlouvám se, ale Váš komentář jsem zde schválil ihned, jak jsem se k němu dostal. Na facebooku a ani nikde jinde je nežádoucí ho psát (jinde to nebylo zveřejněno), děkuji za pochopení.
   6. Ukažte mi jediný úřad, kde by tajemník zasahoval do působnosti samosprávy, tak jak to předvádíte vy. Je to naprosto nepřípustné. Dělal jste 20 let starostu a dopustíte, aby starosta podepsal úřadem připravený dodatek ke smlouvě (stavba školky), který smlouvu porušuje??? Styďte se!
   7. Proč jste dnes zastupitelům nepřeposlali stížnost (o tom co píšu výše) od pana Daníčka? Zase to úřad někde stopí, jako stížnost rezidentů na drtičku?

  • Květa Hrabovská říká:

   Vážený pane tajemníku,
   právě proto, že jste se ke mně choval korektně a zdvořile jsem neočekávala, že se budete nekorektně a nezdvořile chovat k občanům na zastupitelstvu. I kdyby bylo použití štítů možné (což si nemyslím), chování Vaše a pana starosty mi přišlo povýšené.

   • Jan Socha: Reakce na K.Hrabovskou říká:

    Můžete, prosím, specifikovat, čím jsem se, podle Vás choval nezdvořile, nekorektně a povýšeně směrem k občanům? Jen už neříkejte, že štítem. Určitě ze mne, který hovořil na 7 hodinovém neproduktivním jednání, velmi málo, neodešlo tolik kapének jako z těch, kteří hovořili velmi často z pod roušky, která po 3 hodinách již neplní svou funkci. Očekával bych od Vás, členky Finančního výboru, jiná témata než řešení zdravotnických pomůcek. Sledoval jsem dnes ministra zdravotnictví v Prima Partií bez všech ochranných pomůcek ve studiu. K občanům jsem se choval velmi korektně. Nikoho jsem neohrozil, neboť od nejbližšího z nich jsem byl vzdálen více než 5 m. Příště, prosím, o diskusi na ekonomické téma na místech k tomu určených a ne invektivy na portálu opozice. V Hrabové jsem v pozici úředníka a nemám zájem (ani nemohu) usilovat o politickou moc.

    • Milan Slíva jr. říká:

     Pane tajemníku Socho, ostatní zastupitelé nejsou občané? Takže k dvěma nejbližším jste měl méně než metr. V klidu o pár komentářů níže sdělíte, že starosta byl zdravotně indisponován a přesto měl pouze štít. Co se týče moderování, tak se výjimka vztahuje výhradně na moderátory, kteří pracují v rozhlasových a televizních pořadech, což předmětné zasedání nesplňovalo ani náhodou. Od tajemníka úřadu bych očekával větší právní povědomí a že bude lépe sledovat platná nařízení. Takže pane tajemníku, LŽETE a co víc, nejste ani schopen svou chybu uznat.

     • Jan Socha: Reakce na M. Slívu říká:

      Moje debata byla s paní Ing.K.H. Když však, milí Hrabované, máte starost o zdraví lidu a Ty, co se chrání byť jen štítem, nazýváte arogantními ulhanými mocipány, jak vysvětlíte, že Váš lídr, předseda komise výstavby, dopravy a ekologie, Ing.Skalský, umožnil jednání této komise z řad občanů v pondělí 21.9. ve stejné budově Úřadu bez jakékoliv ochrany, tj. i bez roušek. Když tak se příště alespoň sjednoťte a měřte každému stejným metrem. Omlouvat se nebudu, neboť jste neprokázali, že bych cokoliv porušil. Řídil jsem se aktuálním nařízením KHS Ostrava a žádný zákon jsem neporušil. Jen jsem pochopil, že “Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde”.

      • Radomír Orkáč říká:

       Tady jde jasně vidět, o co Vám jde. Není Vám trapné tady zmiňovat a zatahovat do diskuze kohokoliv jiného, jen abyste poplival kde koho. Rada MOb Ostrava-Hrabová při jarním nouzovém stavu roušky také nepoužívala (přestože byly povinné), což je doložitelné prohlášením některých členů;-) Jelikož Vám nehodlá nikdo nic dokazovat, platí článek, který napsala Květa Hrabovská – “Včerejší jednání zastupitelstva v Hrabové občanům poslalo vzkaz, že dva nejmocnější pánové naší radnice, pan starosta a pan tajemník jsou víc než lidi, víc než zákon.”. Proč k tomu něco dodávat a zatahovat do Vašich selhání další a další lidi, kteří si to zde nepřečtou a nemohou se bránit? Neustále vyhrožujete, jak někoho zažalujete, ale že kradete pro Hrabovské listy fotky (které dle textu dodal úřad), to nám radši tady nezmíníte, že?

      • Milan Slíva jr. říká:

       Pane Socho, opět lžete. Na úřední desce máte vyvěšen od 23.9.2020 dokument 085/2020, který obsahuje Mimořádné opatření KHS číslo 25/2020, které jasně nařizuje mimořádná opatření platná od 23.9.2020 od 00:00. Takže opatření, bez jakékoliv diskuze, platná v době konání zasedání zastupitelstva. Jednání komise bylo před platností tohoto nařízení, když už pomineme, že na rozdíl od jednání zastupitelstva jsou jednání komisí a výborů neveřejná. Takže nehledejte prosím chybu ve všech ostatních, ale především ve své aroganci. Opravdu jste stále přesvědčen, že jste nic se starostou neporušili?

       • Jan Socha říká:

        Pane zastupiteli Slívo, byly doby, kdy jste měl můj obdiv, jak se umíte orientovat v legislativním procesu. To jste ale ještě uměl číst. Vaše snaha dokázat svou (ne-)pravdu a obhájit člena Vašeho politického subjektu, předsedu Komise VDE, jde úplně mimo realitu. Mimořádné usnesení č.25/2020 KHS Ostrava, na které se odkazujete, spočívá “v zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál NEBO JINÉ PROSTŔEDKY, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve VENKOVNÍCH PROSTORECH…”. Pokud jsme byli na společném zasedání ZMOb 23.9.2020, tak se nekonalo ve VENKOVNÍCH PROSTORECH, ale v zasedačce ÚMOb a nebylo tam přítomno zdaleka 100 osob. Tolik reakce na Vaše samoúčelné a pochopitelně nepravdivé informace. Chápu, že se obránci paní K.H. chytáte i stebélek, abyste někoho usvědčili ze lži, ale opak je pravdou. Občany, ani Vaše příznivce tato neplodná debata již určitě nezajímá, navrhuji: Pojďme si vychutnat zbytek svátečního dne a neobtěžujme lidmi malichernými spory, kde účel světí prostředky. Rád se s Vámi, jako členem FV pobavím na racionálnější témata.

        • Milan Slíva jr. říká:

         Pane tajemníku Socho, předmětné opatření jsem Vám dával, aby nebylo pochyb, že roušky je již potřeba nosit opravdu všude. V žádném nařízení není NIKDE uveden štít jako prostředek ochrany, odkaz na odborné stanovisko jsem Vám zde již dával. Proto štít opravdu používat nelze. Samozřejmě bylo platné i mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví MZDR 15757/2020-34/MIN/KAN, které pro vnitřní prostory zavedlo stejné opatření již od 18.9.2020 od 18:00. Vzhledem k Vaší ignoranci a z toho vyplývajícím riziku, že nejen mě, ale i další občany budete v budoucnu opět ohrožovat, navzdory platným nařízením, podám zítra podnět na Magistrát města Ostravy a Krajskou hygienickou stanici k prošetření.

 2. Jan Socha říká:

  Ještě abyste s paní Květou nesouhlasil, když vás pojí stejné zájmy. Nevím, proč i vás dráždí obličejové štíty a co je na nich arogantní.
  K naší záležitosti: Paní Králová není uvedena ani v protokolu Policie ČR, ani ve zveřejněném protokolu auditu MMO. Pokud to tam je, tak to prosím doložte. Nejsem přímým nadřízeným paní Králové a žádný zaměstnanec úřadu neudělal při žádosti o dotaci chybu, která by způsobila neobdržení dotace z IROP. Buď to doložíte citátem z obou dokumentů, nebo vyžaduji na tomto místě omluvu za křivé obvinění, pomluvu a dehonestaci mé osoby. K vašemu bodu č.7. Vrátil jsem se dnes v podvečer ze dvoudenní konference a o žádné žádosti pana Daníčka tudíž nic nevím.

  • Radomír Orkáč říká:

   Máte pravdu, pojí nás stejné zájmy – boj s korupcí na našem úřadě. V Brně se to někomu podařilo a tam již bylo korupční prostředí pročištěno. U nás v Hrabové ještě asi nenastal ten čas…
    
   Policie nic neprošetřila, protože bylo trestní oznámení podáno na mou osobu a na Květu Hrabovskou. Oba jsme vypověděli, že máme pochybnosti, ale že prošetřit je musí policie. Policie nám sdělila, že pokud neřekneme, jaký trestní čin se stal, nebude nic prošetřovat a tím to skončilo. Policie tudíž vůbec nic neprošetřovala. To, že nikde není Vaše jméno uvedeno Vás nezbavuje zodpovědnosti. Naopak, za všechny podřízené (všichni úředníci na úřadě jsou Vaši podřízení) nesete plnou zodpovědnost. Stavební řízení bylo zahájeno až v lednu 2019, což je důsledkem naprostého selhání našeho úřadu, který nehlídal projektanta. A je naprosto pochopitelné, že jsme nebyli schopní v březnu 2019 stavební povolení doložit a nezískali jsme dotaci.
    
   Co se týká zpráv pana Daníčka, dnes v noci mě požádal o zveřejnění, tak opět to budu dělat za Vás. Ale na to jsme si už všichni zvykli. Vymlouvat se na nepřítomnost dvou dnů? Já jsem od včerejška na svatbě a příjde mi nedůstojné se na to vymlouvat. Obzvláště, když mi sem pozdě v noci napíšete SMSku, ať něco zveřejním (až tak je to pro Vás důležité).
    
   Chcete-li doložení, pak zde je stanovisko našeho kontrolního a finančního výboru (vedení obvodu = Socha a Trávníček):
    
   Nedůslednost vedení obvodu tak bude mít zřejmě za následek, že veškeré náklady budou financovány z vlastních zdrojů přesto, že až 95% proinvestovaných prostředků mohlo být z fondu IROP.

 3. Milan Slíva jr. říká:

  Pane tajemníku, štít je POUZE DOPLŇUJÍCI a nikoliv primární ochranný prostředek dýchacích cest. Při jeho použití musíte mít vždy nasazenou roušku! Vaší dvojici skvěle doplňovala místostarostka Kopitzová, která po celé jednání měla nos mimo roušku a co víc, po celou dobu kašlala. Přestože jste byli upozorněni, že použití pouze štítu není správné a ať toto napravíte, povýšenecky toto starosta odmítl, s tím, že mu to je jedno. To, že bezprecedentně ohrožujete plnou místnost lidí jste ignorovali. Arogance z vás obou vysloveně stříkala. Hodně jsem zvažoval, zda jednání nemám z důvodu zachování vlastního bezpečí opustit, ale nakonec jsem, vzhledem k závažnosti projednávaných témat, zůstal.
   
  Dle odborného stanoviska Centra epidemiologie a mikrobiologie Státního zdravotního ústavu ze dne 21. dubna 2020 nelze pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) v současné situaci považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének, jak dokládá také tato studie http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Coronavirus/Zakladni_info/JAMA_Insights_3_.pdf

[email protected] [email protected]