Plánované přerušení dodávky elektřiny – 27.10. 2020

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením § 25, odst, 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č, 458/2000 Sb., v platném znění.

27.10. 2020 (07:30 – 19:30) – plánovaná odstávka č. 110060733391
Ostrava – Hrabová, okres Ostrava-město

  • Hradeckého (279/6, 284/10, 286/9, 287/12, 289/2, 290/11, 291/5, 309/1, 968/2A)
  • Krmelínská (145/5, 151/42, 177/41, 182/3, 220/6, 222/39, 226/16, 237/31, 239/14, 337/15, 370/23, 422/21, 433/18, 606/25, 666/16a, 722/19, 732/17, 736/7, 751/17a, 756/46, 762/12, 773/10, 774/37, 778/27, 786/1, 788/27a, 799/16b, 827/13, 845/44a, 851/15b, 852/15c, 854/29, 884/17b, 927/41a, 944/44c, 964/39a, parc. č. 190/43)
  • Na Rozích (55/7, 349/19, 393/17, 394/15, 438/16, 745/2, 781/4)
  • Paskovská (557/23, parc. č. 770/2)
  • Pod Břehy (301/10, 325/12)
  • Výjezdní (274/20, 277/18, 292/24, 300/12, 353/14)

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, ale má pouze informativní charakter.

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytně nutnou dobu.
Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným přerušením dodávek elektřiny k dispozici na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz v záložce Odstávky a následně také rozmístěny v dotčených lokalitách formou oznámení.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi si Vás dovolujeme požádat o informování dotčených odběratelů způsobem u vás obvyklým (např. umístěním oznámení na úřední desku / webové stránky, obecním rozhlasem, ve zpravodaji apod.)

Děkujeme za pochopení a za spolupráci při informování obyvatel Vaší obce.

S pozdravem
www.cezdistribuce.cz
ČEZ Distribuce, a.s. kontaktní linka: 800 850 860

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]