Daniel Nováček: Víceúčelová hala – jak je to opravdu…

Redakce Hrabová.Info: V Hrabovských listech je opakovaně k tématu víceúčelové haly uváděna spousta zavádějících a nepravdivých informací, které by Daniel Nováček rád v tomto článku uvedl na pravou míru. Článek za výbor TJ Sokol Hrabová zaslal ke zveřejnění i do aktuálního čísla Hrabovských listů.

Nápad postavit na nynějších pozemcích TJ Sokol víceúčelovou halu pro občany Hrabové vznikl před několika lety v hlavě tehdejšího předsedy TJ Petra Nováka. Tuto myšlenku jsme začali spolu, a také s panem starostou Igorem Trávníčkem rozvíjet.

Před volbami do zastupitelstva v roce 2018 byla tato myšlenka podpořena všemi kandidujícími stranami jako jedna z priorit jejich volebních programů do následujících let. Veřejnost byla také nakloněna a dokonce ji dala na 2.místo pomyslného žebříčku, co by si přáli v Hrabové vybudovat. Dostala se tak do strategického plánu obce Hrabová a současně figuruje ve strategickém plánu výstavby Magistrátu města Ostravy.

Důvodem tohoto článku je občanům přinést pravdivé informace o tomto záměru, jelikož se všude čile diskutuje a překrucují fakta, která TJ Sokol staví do pozice, ve které není a může být nelichotivě vnímána.

Bohužel už i nepříliš bystrá Maruna Cholewowa (nebo ten, kdo se za ní vydává) skrze svůj pro občany “obohacující blog” v HL šíří nepravdivé informace.

Je třeba hlavně zmínit, že TJ nechce po obci, aby pro ni obec halu vystavěla. Pravda je taková, že podporujeme myšlenku OBECNÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY, která by plnila sportovně-kulturní funkci pro celou obec. TJ je jedinou organizací v obci, která aktivně vychovává a vede ke sportovní činnosti naše děti. Jelikož jsou naše možnosti zatím omezené pouze na fotbal, jedná se přibližně o 80 dětí, se kterými se potkáváme. Myslím si, že obec velikosti Hrabové by si zasloužila i jiné organizované sportovní možnosti vyžití dětí, než jen to fotbalové.

Nabízí se spousta možností, pokud by byly prostory, kde tuto činnnost provozovat. Jsem si jist, že spousta rodičů a prarodičů, kteří dnes vozí své děti napříč Ostravou by ocenilo, kdyby oddíly florbalu, stolního tenisu, aerobiku, házené, volejbalu nebo dalších sportů byly dostupné v místě jejich bydliště. Nabídli jsme se, že v případě realizace obecní haly na na sokole, jsme nápomocni s provozováním haly co se týče jejího využití. Z hlediska zkušeností a kontaktů které máme, umíme mnohem lépe halu pronajímat tak, aby co nejméně zatížila obecní pokladu z pozice provozních nákladů. Jedná se především o kontakty a známosti na svazech a u jednotlivých sportovních klubů. Samozřejmě by hala také měla sloužit široké veřejnosti pro účely “rekreačního sportu” jako jsou badminton, futsal atd. Samotná hala se dá jistě naprojektovat také pro účely kulturního rázu.

Současně bych chtěl vyvrátit fámu, že TJ chce postavit halu za desítky miliónů z obecní pokladny. Celou dobu je totiž jasně nastaveno případné financování, které by mělo být v případě realizace zajištěno dotačně z MŠMT, MmO a dokrytím Mob Hrabová.

Určitě je třeba také zmínit, že stavbou haly bychom určitě nijak nezmenšili užitný prostor v areálu TJ pro širokou veřejnost, pro konání jak soukromých tak obecních kulturních akcí. Určitě bychom nijak neomezovali ani tenisový a fotbalový oddíl.

Pokud by kdokoliv stál o informace k tomuto záměru, jsme připraveni zodpovědět jakýkoliv dotaz. Vše ostatní co uslyšíte u piva v hospodě, jsou nepodložené informace, které někdo záměrně (nebo nechtěně) může překroutit.

Za výbor TJ Sokol Hrabová, Daniel Nováček

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]