Daniel Nováček: Sokol byl, je a bude !!!

Rok 2020 byl, stejně tak jako pro většinu z nás, neobvyklý… Sportovní činnost, která je klíčovou činností celé TJ byla virusem Covid19 značně ovlivněna.

Co se týče fotbalového oddílu, tak zde bylo omezení nejmarkantnější. Fotbalisté nejprve nemohli dohrát soutěže ročníku 2019/2020 jelikož celá jarní sezóna byla zrušena a ročník byl ukončený. Po létě, které pro celou společnost, tedy i pro náš oddíl, vypadalo velmi slibně, přišla další omezení a část podzimní sezóny ročníku 2020/2021 byla opět přerušena. Věříme, že situace na jaře roku 2021 bude již jiná a dovolí nám plnit sportovní “povinnosti”.

Pro ostatní oddíly našeho TJ (tenis, ZRTV) znamelo omezení sportování také problémy, nicméně tyto oddíly nemají organizované soutěže, tzn. jejich možnost přizpůsobení se byla v podstatě jednodušší.

Bohužel se tyto problémy ve společnosti kvůli již výše zmíněným virusu odrazily také po stránce finanční. Někteří naši podporovatelé a sponzoři řešili své vlastní finanční problémy díky omezení, a tudíž jim nezbyl prostor pro podporu TJ.

Nicméně je třeba i tak poděkovat všem sponzorům, kteří jsou nám stále věrni a pomáhají v rozvoji naší sportovní činnosti. Díky jejich finančním darům se také snažíme zvelebovat a opravovat areál TJ.

Tímto článkem bych také chtěl veřejně poděkovat všem kolegům a členům TJ, kteří aktivně pomáhají v naší činnosti. Všichni, kteří pomáhají pracovat s mládeží, kteří se podílí na chodu TJ, kteří věnují spoustu času bez finančních nároků si zaslouží mé obrovské děkuji. Obzvláště obdivuji a děkuji všem mládežnickým trenérům, kteří se snaží z budoucí generace našich dětí vychovat nejen fotbalisty, ale také lidi. Říkám to proto, že by si všichni měli uvědomit, že naše činnost nespočívá pouze v kopání do balónu a naučení dětí fotbalového umu. Úloha trenérů má mnohem větší sociální přesah. Díky jejich výchově a práce se dětí učí respektu vůči autoritám a sobě navzájem, odpovědnosti vůči všem kamarádům kolektivního sportu a základním lidským pravidlům, kterým by se měla celá společnost řídit. Na zastávkách autobusů s cigaretou v puse, nebo u počítače se těmto charakterovým vlastnostem nenaučí.

Bohužel tato naše snaha bývá občas po zásluze potrestána. Na konci tohoto roku jsme bohužel čelili pomluvám, které se u piva šíří Hrabovou. Rád bych tímto dementoval všechny tyto fámy, které nás velmi poškozují v očích veřejnosti. Jedná se především o lživou informaci, že vedení TJ odprodalo část pozemků zahrady v areálu TJ. Tento pozemek byl pouze pronajat. Je stále ve vlastnictví spolku TJ a o prodeji se neuvažuje, jelikož naší snahou je vybudovat víceúčelovou halu pro potřebu občanů Hrabové, ke které potřebujeme veškeré pozemky v našem vlastnictví a současně jednáme (obec) o výkupu pozemků, které by pomohly záměr výstavby haly zrealizovat.
Současně musím vyvrátit nepravdivou informaci, že by případná realizace stavby haly měla jakkoli ohrozit některé oddíly TJ a jejich fungování. Hala by v našem uvažování neměla zmenšit prostor pro volný pohyb lidí uvnitř areálu, tzn. jakkoli nabourat nynější volný prostor, který slouží jak všem návštěvníkům, tak také pro pořádání sportovních či kulturních akcí na TJ.

Bohužel vždy se najdou lidé, kteří budou chtít z různých důvodů škodit i tam, kde by měli spíše pomáhat.

Musím však ještě zmínit jednu smutnou informaci, týkající se sokolského života v roce 2020. Na podzim tohoto roku odešel do fotbalového nebe bývalý dlouholetý předseda Josef Vašíček. Věřím, že se na nás kouká a fandí i nadále.

Abychom nekončili takto smutně, je třeba také zmínit, co se v roce 2020 podařilo. Zejména se jedná o dokončení celkové rekonstrukce sociálního zařízení. Rekonstrukce se povedla na výbornou a myslím, že ji všichni velmi oceňují a jsou z ní nadšeni.

Ve chvíli, kdy vzniká tento článek se provádí další rekonstrukce. V létě tohoto roku jsme požádali na Magistrátu města Ostravy o investiční dotaci na opravu sprch a toalet uvnitř budovy a na opravu oplocení podél ulice Mostní. Dotaci  jsme získali, avšak pouze pro potřeby rekonstrukce srpch a toalet. Nové sprchy budou dokončeny ještě dříve, než vyjde tento článek. Toalety jsme se kvůli udržitelnosti dotace (10 let) rozhodli navrhnout a zrealizovat jako mobilní přístavbu na betonový plácek u basketbalového koše.

Věříme, že oplocení, které je ve velmi špatném stavu a hyzdí pohled na areál z Mostní ulice opravíme ihned, jakmile na ně seženeme dostatek finančních prostředků.
Jako další investici, na kterou momentálně nemáme finanční prostředky a jejíž neutěšený stav nás trápí je parkoviště před areálem.

Rádi bychom parkoviště zpevnili zámkovou dlažbou, popř. asfaltovým povrchem. Díky těmto úpravám a také uspořádáním odpadních kontejnerů bychom mohli parkoviště o pár míst zvětšit. Uvidíme, zda se nám finančně podaří dohodnout třeba i s obcí, jelikož právě velká a těžká nákladní auta, která pravidelně jezdí vyvážet obecní odpadové kontejnery jsou největším “ničitelem” povrchu parkoviště.

Děkujeme všem za přízeň v roce 2020 a budeme se na Vás těšit v roce 2021.


Redakce Hrabová.Info: Článek zaslal Daniel Nováček ke zveřejnění jak do Hrabovských listů, tak i na Hrabová.Info. Se zveřejněním na tomto webu jsme čekali, až článek vyjde v Hrabovských listech.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]