Hrabovský spolek MC Smíšek žádá o finanční pomoc

Pro mnohé z nás, je těžké požádat o pomoc. Nemůžeme se k tomu odhodlat, protože prosba o pomoc v našich myslích znamená přiznat neschopnost a porážku. Cítíme se zranitelnější. V oboru se pohybuji víc než 13 let. Nyní jsme na úplném konci svých sil. Pomoc státu po dalších měsíci zavření naší herny pro děti není. V tuto chvíli již začínáme propouštět své zaměstnance, jelikož nejsme schopni dostat svým závazkům vůči nim.

Aby naše Mateřské centrum Smíšek přežilo minimálně do května, potřebujeme uhradit částku 58 000 Kč. Z této částky uhradíme nájmy a služby s nimi spojené, vrátíme městskému obvodu dotaci a uhradíme povinné poplatky a odvody za zaměstnance. Může se zdát, že je to obrovská částka, ale věřte, že je to jen zlomek nákladů.

Na rozdíl od podnikatelů spolky a neziskové organizace na kompenzaci od státu nemají nárok. Současná opatření budou mít fatální následky pro většinu z nás. Budeme se z nich dostávat jen velice těžko, dlouho, zda-li vůbec.

Žádáme o pomoc

Mateřské centrum Smíšek působí v Hrabové od roku 2008, vždy se jednalo o soběstačný spolek, v tuto chvíli ale prosíme o pomoc. Pomoc Vás všech.

Vnímáme, že ve velmi podobné zoufalé situaci je celá řada dalších spolků, situace je opravdu vážná. Proto žádáme o pomoc. Ne pomoc státu, ten s námi nepočítá, ale pomoc vás občanů, obyčejných lidí. Rodičů s malými dětmi, kterým záleží na tom, aby se měli až tato pandemie skončí kam vrátit, anebo nás pouze jen chcete podpořit, protože máte pocit, že naše práce má smysl.

Snažíme se naše mateřské centrum udržet při životě. Vzhledem k tomu, že máme také své závazky vůči obci, městu, zaměstnancům a jiným institucím počítáme v tuto chvíli již s každou finanční částkou, která nám pomůže uhradit alespoň základní, nezbytné poplatky. Přestože je situace taková, jaká je, musíme městskému obvodu OVA-Jih vrátit část dotace. Co na tom, že bojujeme o zachování herny, o přežití, bez jakékoliv pomoci.

Finanční podpora MC Smíšek (platba převodem)

Číslo účtu (vlastník MC Smíšek): 220354935/0300
Variabilní symbol (IČO MC Smíšek): 22691561

QR Platba přednastaveno:

  • číslo účtu (220354935/0300),
  • variabilní symbol (22691561)
  • částka 100 Kč (částku lze měnit)

Děkujeme za jakoukoliv pomoc!

Činnost MC Smíšek, z.s. naleznete na www.mcsmisek.cz

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]