Kateřina Zieglerová: Výsledky Tříkrálové sbírky v Ostravě-Hrabové 2021

Milí občané Hrabové, tak jako každým rokem i tentokrát proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. V letošním roce díky pandemii COVID 19 probíhala trošku netradičně. Koledníci k Vašim domovům sice nezavítali, ale i tak se v naší obci vybralo krásných 46 446 Kč.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří svou ochotou a vstřícnosti pomohli. Zejména pak paní Věrce Kročkové, Pavle Linhartové a Markétě Balážové v jejichž prodejnách našly umístění Tříkrálové pokladničky.

Upřímně děkuji také sestrám Kročkovým, Chlupatým s maminkou za to, že nazpívaly v našem kostele tříkrálovou koledu a manželům Hromádkovým, kteří vše natočili, sestříhali a zveřejnili formou poděkování Vám občanům Hrabové za podporu letošní Tříkrálové sbírky v této nelehké době.

Ještě jednou všem mockrát děkuji.

Kateřina Zieglerová

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]