Dočká se kruhový objezd na Paskovské ulici štěrkového záhonu?

V prosinci 2020 dalo naše zastupitelstvo zelenou přípravě osázení kruhového objezdu, ale kvůli předpokládané ceně si vyhradilo schválení zakázky. Jedná se o vytvoření štěrkového záhonu v prostoru kruhového objezdu na Paskovské ulici (s Mostní ulicí). Přestože je realizace záhonů možná až v podzimním termínu (říjen), kdy je možné vysazovat cibuloviny, o dané zakázce se již o rozhodne v následujících týdnech. Schválení zakázky závisí především na rozhodnutí, jestli dostaneme od města Ostravy dotaci.

Kruhový objezd na ulici Paskovská a Mostní

Kruhový objezd na ulici Paskovská a Mostní

Finanční náklady

Dotační komise, která o naší dotaci bude rozhodovat, zasedá dne 3.3. 2021. Spoluúčast MOb Ostrava-Hrabová se předpokládá ve výši 30%, čili odhadem bychom zaplatili maximálně 150 000 Kč.

Jak by měl štěrkový záhon vypada?

Záhon je rozdělen na dvě části: záhon A (obvodová část) a záhon B (vnitřní část). Dle technické zprávy se bude jednat o záhon s mnoha druhy trvalek, travin a cibulovin opakujících se v určitém rytmu.

Osazovací plán

Osazovací plán

Princip záhonu je založen na znalostech a využívání rostlinné sociability (solitérně, v malých až rozsáhlých koloniích přirozeně se vyskytujících rostlin) a životní strategie (stress snášející x ruderální x konkurenční). Tyto principy společně s využitím mulčování dávají předpoklad ke vzniku vizuálně atraktivních, dynamických záhonů a zároveň úspoře nákladů na jejich údržbu.

Dlouhodobá údržba záhonů

Chronologicky začíná údržba sestřihem rostlin v předjaří, ideální je konec února či začátek března kdy již není v záhonech sníh, půda je promrzlá. Sestřih trvalek je vhodné dělat pomocí drobné mechanizace – křovinořezu. Rostliny se seříznou 5 cm nad zemí. Poté se suchá hmota okamžitě ze záhonu odstraní. Odstraní se také nevzhledné, zasychající listy u druhů Stachys byzantina, Phlomis, Verbascum.

Základní dlouhodobou údržbou je SELEKTIVNÍ PLETÍ. Mulč sice účinně snižuje zaplevelení plochy, nicméně i přes to se ve výsadbě plevele stále objevují. Plevel z plochy odstraníme tak, aby se co nejméně narušila vrstva mulče. Jednoleté mohutné plevele odstraníme zastřižením u země.
Cca čtvrtým rokem je nutno dosypat 3 cm mulče.

Zálivka se neprovádí. Nicméně lze k zálivce přistoupit v období déle trvajícího sucha, kdy signálem mohou být výrazně uvadající listy. Zcela nevhodné jsou opakované zálivky menším množstvím vody.

Dokumenty ke stažení:

 

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]