Dozvíme se, kdo vystupuje pod pseudonymem Maruna Cholewová v radničním periodiku?

V Hrabovských listech se zveřejňují články od neznámé osoby, která vystupuje pod pseudonymem Maruna Cholewová. Je to sám šéfredaktor Jan Dvořák? Tajemník úřadu Jan Socha? Starosta Igor Trávníček? Nebo všichni jmenovaní společně? Na tuto informaci jsem se zeptal našeho úřadu a odpověď by mohla zajímat každého občana Hrabové…

Proč je potřeba s úřadem řešit poskytnutí informací v souladu s informačním zákonem

Jelikož tajemník úřadu považuje komunikaci se zastupiteli za privátní komunikaci (viz aktuální zápis z jednání kontrolního výboru, který v tomto týdnu zveřejním), je v Hrabové bohužel nutné žádat úřad o informace s využitím informačního zákona (zákon č. 106/1999 sb.). Obrovskou výhodou a ve skutečnosti strašákem tajemníka úřadu je skutečnost, že když není s odpovědí žadatel spokojen, může se odvolat k nadřízenému orgánu. Ten může povinnému subjektu (nášemu úřadu) poskytnutí informací nařídit. Předkládám k zamyšlení: Proč myslíte, že se tajemník našeho úřadu tak často veřejně pozastavuje nad tím, proč někdo využívá tento zákon? Není to i proto, že má tajemník co tajit a nechce, aby mu nadřízený orgán tuto funkcni nařízeními narušoval?;-)

Bohužel i v případě nařízení odpovědi magistrátem může úřad napsat (a náš tajemník úřadu to tak skutečně dělá), že informace neexistuje… Jenže v takovém případě se již může jednat o porušení zákona;-) Bude tedy zajímavé sledovat kauzu “Maruna Cholewová”, která ukáže, jestli jsou Hrabovské listy objektivní, vyvážené a nestranné, nebo jestli se z toho stal mocný a zároveň beztrestný nástroj starosty Igora Trávníčka a bývalého místostarosty Jana Dvořáka (nyní šéfredaktor) v boji proti opozici, aktivním občanům i některým spolkům.

Maruna Cholewová, aneb anonymní partner vedení městského obvodu Ostrava-Hrabová

Napadlo mě se z pozice zastupitele zeptat úřadu, kdo píše články v Hrabovských listech pod pseudonymem Maruna Cholewová. Myslel jsem si, že mě v našem možném “korupčním” prostředí, kde školka měla stát 40 mil. korun a bude stát 80 mil. korun, kde náklady na odměnu šéfredaktora vyšplhaly v prosinci 2020 na nechutných 4500 Kč / stránku, již nic nepřekvapí. Spletl jsem se, protože se ukazuje, že nikdo neví, kdo píše pod pseudonymem Maruna Cholewová. Kdo pak může ještě Hrabovským listům věřit, když nikdo neví, kdo je autorem informací, které kritizují občany, spolky i opozici! Pozor, tohle vše se děje pod dohledem redakční rady, čili v našem případě Rady Městského obvodu Ostrava-Hrabová (Trávníček, Dolejška, Balušek, Kopitzová, Kelnarová).

Cituji tajemníka úřadu Jana Sochu:

K otázce Maruny Cholewové: ÚMOb Hrabová ani pověřený redaktor Hrabovských listů nemají informaci, která osoba pod tímto pseudonymem vydává články v HL.

Magistrát města Ostravy přikázal úřadu odtajnění této informace

Jak jsem již psal, strašákem tajemníka úřadu je nadřízený orgán, kterým je Magistrát města Ostravy. Ten dnes tuto šílenou situaci vyhodnotil takto:

V případě dotazu žadatele týkající se totožnosti osoby vystupující pod pseudonymem Maruna Cholewova má nadřízený orgán za to, že tato část žádosti nebyla povinným subjektem řádně vyřízena. Z toho důvodu nadřízený orgán přikazuje povinnému subjektu, aby ve lhůtě do 15 dnů tuto část žádosti vyřídil.

Způsob vyřízení žádosti provede povinný subjekt tak, že žadateli ve vztahu k této části žádosti sdělí jméno a příjmení osoby vystupující pod pseudonymem Maruna Cholewova.

Nadřízený orgán je toho názoru, že přinejmenším šéfredaktor Hrabovských listů touto informací nepochybně musí disponovat. V opačném případě by to znamenalo, že povinný subjekt jakožto vydavatel Hrabovských listů nemá přehled o tom, jakým způsobem jsou získávány materiály, které jsou následně publikovány ve zmíněných novinách.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]