Petr Žižka: Otevřený dopis zastupitelům

Mgr. Petr Žižka napsal otevřený dopis zastupitelům, který jim byl každému předán na jednání zastupitelstva 24.2.2020. Tento otevřený dopis nyní přinášíme i všem čtenářům Hrabova.info

Otevřený dopis zastupitelům městského obvodu Ostrava-Hrabová

Vážení zastupitelé, obracím se na Vás touto formou, rád bych se účastnil Vašeho zasedání, ale vzhledem k podivně brzké hodině, kdy nově zasedáte a činíte tak od téhož okamžiku, kdy jsou jako první bod zařazeny připomínky občanů, jsme my, pracující občané, z jednání prakticky vyřazeni.

Proto jsem využil této možnosti a obracím se na Vás prostřednictvím konkrétních zastupitelů, a to formou tohoto otevřeného dopisu.

Jak si jistě mnozí z vás vzpomenou, žádal jsem vás ve svém vystoupení na pracovním zastupitelstvu, abyste budoucího šéfredaktora Hrabovských listů nekárali za jednotlivosti, nemluvili mu do každé zprávy, ale na druhou stranu, jakmile se „vymkne kontrole“ a bude dělat špatné Hrabovské listy, abyste jej vyměnili. Netušil jsem v té době, jak brzy bude má tehdejší vize aktuální.

Vážení zastupitelé, Hrabovské listy a tedy jejich vedení, se vymklo kontrole. Je snad možné, že např.:

1. Obecní zpravodaj tiskne texty v neúřední řeči, jakési hatmatilce složené z polského, ostravského a gorolského dialektu? V Hrabové už není úředním jazykem čeština? A co více, je možné, že obecní zpravodaj tiskne texty podepsané neznámým autorem? Chápu tedy správně, že jde o prosté a ve slušné společnosti sprosté anonymy? Bude tedy možné, aby kdokoliv přispíval do obecních novin a podepisoval se třeba Tučňák Lojza, Střihoruký Edvard, Franta Flinta a podobně? Pokud ano, super, beru to jako výzvu a těším se na spolupráci.

2. Jsem skutečně občanem obce v demokratické společnosti roku 2021 a tedy ne občanem v komunistické obci roku 1985? Pokud opravdu je rok 2021, prosím, vysvětlete mi, jak je možné číst toto: „Nástup komunistů k moci však neznamenal zastavení společenského života – spíše jeho další rozvoj. Plesy a jiné akce pořádali především členové TJ Sokol atd. atd. Pořádaly se školní besídky a v sále restaurace U Lípy se v zimě také cvičilo. Text: Jan Dvořák“. Tuto adoraci doby po únoru 48 myslí ctěná redakční rada vážně?

3. proč má obecní zpravodaj tisknout odbornou stať o imunitě a vitamínech, která nemá s Hrabovou žádnou relevanci? Odborné stati nechť tisknou odborné noviny, obecní zpravodaj se má zabývat tématy obce.

4. jak je možné, že šéfredaktor napíše a redakční rada neopraví faktické chyby a plete si kontrolní a finanční výbor? (HL – únor 2021, str. 8: „Předsedou finančního výboru je Ing. Ospalíková…“ Má redakční rada vůbec čas na to, aby noviny pročetla před odesláním do tiskárny? Co jiného, než tuto „úřední“ informaci by měla redakční rada, která je mimochodem zcela nesmyslně shodná s radou obce, odhalit?

5. Jak je možné, že z největší události obce v poslední době, tedy z blokády Paskovské ulice, se čtenář dozvídá na čtyřech řádcích? Opravdu je to odpovídající prostor, když například zprávy z Charity Ostrava dostávají jeden a půl strany?

6. a tím asi skončím – je normální, aby na fotografiích vycházeli lidé bez hlav, tedy na fotografiích necitlivě ořezaných, jak se to stalo hned na dvou stranách posledního vydání? (str. 14 a 15). Čeho se dočkáme příště?

Milí zastupitelé, jak už jsem uvedl, jsem přesvědčen o tom, že pan šéfredaktor se vymknul kontrole. Respektive vymknout se může jen ten, kdo někdy v mezích nějaké kontroly pracoval. Obávám se vzhledem k okamžitému nástupu této výše nekvality, v jejímž popisu bych mohl ještě dlouho pokračovat, ale nebudu Vás nudit, že z tohoto pohledu se pan inženýr Dvořák nemůže ani z ničeho vymknout. To, že tuto práci svěříte někomu, kdo na ni od začátku nemá, jsem věru ani v té své černé vizi na pracovním zastupitelstvu nepamatoval.

Děkuji Vám za pozornost a věřím, že než někteří z Vás začnete láteřit, co si to vlastně dovoluji, budete o výše uvedených slovech aspoň chvíli přemýšlet.

S úctou Mgr. Petr Žižka, občan

V Ostravě 24.2.2021

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]