(FOTO) Petr Vaněk: Kaplička v Mitrovicích

Pro předmluvu k níže uvedenému textu si dovolím vypůjčit slova od Petra Žižky: “Zde ještě jedna zastávka včerejšího putování Hrabovou s Petrem Vaňkem. Díky Františkovi za průvodcovské služby.” Všem třem děkuji za jejich práci…

Kaplička v Mitrovicích

A když už jsem byl v Hrabové, zajel jsem se podívat i na kapličku, jejíž červenou věžičku a zelenou kupoli s křížkem jsem léta vídal po pravé straně Místecké výpadovky při cestě do Ostravy.

Kaplička kousíček od Hrabové

Kaplička kousíček od Hrabové

Katastrálně je to území městského obvodu Nová Bělá, takže jsme stále v Ostravě, ale blízko je to i do Paskova nebo do Hrabové, zejména poté, co historické území Mitrovic přeťal násep dálnice z Ostravy do Frýdku-Místku. Vesnice Mitrovice vznikla ve druhé polovině 18. století, při sčítání v roce 1830 měla 24 domů a 173 obyvatel. V roce 1850 se stala osadou obce Nová Bělá, v roce 1945 s ní stavebně splynula a v roce 1952 byl zrušen název Mitrovice, ačkoliv, samozřejmě, v paměti místních obyvatel zůstává stále… Obec Nová Bělá byla v roce 1941 připojena k Moravské Ostravě, ale v roce 1954 se na dvacet let osamostatnila a opětovnou součástí Ostravy se stala až od 1. ledna 1975.

Ale pojďme ke kapličce… Původní menší kaple zde byla postavena zřejmě v 18. století, a to na připomínku místa vraždy. Podle jedné verze tudy projížděl cestou ze Zábřehu do Místku sedlák na koni a v brašně pod sedlem vezl větší obnos peněz. Na tomto místě jej z koně srazil a zabil lupič, ale kůň i s penězi utekl a doběhl domů. Kapličku pak nechala postavit manželka zavražděného sedláka. Podle jiné verze byl scénář velmi podobný, ale přepadeným měl být úředník paskovského panství a donátorkou kapličky paskovská hraběnka.

Kaplička, kterou zde vidíme dnes, byla postavena v letech 1927 – 1928 ze sbírky mezi občany Mitrovic a Paskova, celkové náklady činily 6.765,- K. Kaplička byla slavnostně vysvěcena v neděli 5. srpna 1928 za velkého zájmu lidí nejen z Mitrovic, ale i z Paskova a Hrabové, kteří přišli v průvodech s hudbou a družičkami.

Kaple byla údajně zasvěcena svatému Dismasovi, jednomu ze dvou lotrů, ukřižovaných spolu s Ježíšem Kristem. Dismas byl ukřižován po Kristově pravici a je uváděn jako “dobrý lotr”, na rozdíl od muže po levici. Dvojici lotrů ukřižovaných s Ježíšem bez uvedení jmen zmiňuje Evangelium podle Lukáše takto: Při ukřižování se lotr po levici rouhal a řekl Ježíšovi: „To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!“ Lotr po pravici však řekl: „Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal.“ Poté řekl: „Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“ A tak se dobrý lotr stal svatým Dismasem…

Zasvěcení svatému Dismasovi ale dnes už nic nepřipomíná, je to prostě kaplička, u které novobělští každý rok pořádají májovou mši svatou, a zajímavá zastávka na cyklovýletu z Hrabové do Paskova nebo do Nové Bělé.

Fotky jsou na Google photos:

Zdroj: Petr Vaněk, 17.3. 2021

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]