OZO Ostrava: Hádky kvůli kontejnerům jsou zbytečné

Na základě dotazu jednoho z ostravských městských obvodů jsme připravili článek, který se možná týká také Hrabové. Lenka Gulašiová, externí spolupráce se společností OZO Ostrava.

Hádky kvůli kontejnerům na tříděný odpad jsou zbytečné!

Kvůli odkládání tříděného odpadu do specializovaných kontejnerů na papír, sklo a plasty dochází dokonce i k hádkám! Občané žijící v místech, kde jsou tyto kontejnery umístěny, nelibě nesou, že do nich vkládají tříděný odpad i lidé, kteří v dané části obvodu nežijí. Dokonce se stává i to, že místní tyto kontejnery hlídají a s argumentem, že zmíněné nádoby jsou určeny pouze pro daný bytový dům, odhánějí ty, kteří sem tříděný odpad přinesou. Poměrně často tyto rozbroje planou mezi obyvateli rodinných domů a lidmi z blízké bytové zástavby, jimž vadí, že spoluobčané z rodinných domů vhazují svůj tříděný odpad například do „jejich“ kontejneru na sklo. A trvají na tom, aby „své“ sklo ukládali do popelnic na komunální odpad u svého domu. V podstatě je tedy nabádají k tomu, aby netřídili…

Na dotaz, jak tuto situaci řešit, a jak vyjít vstříc lidem, kteří opravdu třídí a jsou ochotni s vytříděným odpadem zajít i o kus dál, protože specializované kontejnery nemají v těsné blízkosti svého bydliště, odpovídá Vladimíra Karasová z odpadové společnosti OZO Ostrava.

„Obyvatelé Ostravy si bohužel velmi často neuvědomují, že nádoby na odpad, které jsou ve městě k dispozici, jsou zde pro všechny občany města. Není to tak, že by byly určeny jen pro obyvatele jednoho konkrétního bytového domu, nebo ulice. Nikdo tedy nemá právo odhánět od kontejneru určeného k separaci odpadu toho, kdo sem přinese svůj odpad, tříděný či směsný. Kdokoliv z občanů Ostravy totiž může odpad ze své domácnosti odložit do kterékoliv k tomu určené nádoby na území města. Výjimku tvoří pouze malé popelnice na směsný odpad a nádoby na bioodpad u rodinných domů, které slouží potřebám konkrétní domácnosti. Ty ale většinou bývají umístěny na soukromém pozemku, kam cizí osoby nemají přístup,“ vysvětluje Vladimíra Karasová a podotýká, že zejména na sídlištích bývá problém s nedostatkem prostoru pro umístění kontejnerů na tříděný odpad.

„Město se je ale rozhodně snaží umísťovat podle hustoty zástavby tak, aby jejich kapacita odpovídala potřebám dané lokality. Pokud však mají občané pocit, že do kontejnerů v místě jejich bydliště přináší odpad mnoho lidí z okolí, takže tyto kontejnery jsou často přeplněny a vznikají zde černé skládky, mohou dát na Magistrát města Ostravy podnět k navýšení počtu odpadových nádob v dané lokalitě. Pokud bude jejich požadavek uznán jako oprávněný, bude příslušný odbor magistrátu společně s OZO hledat možnosti, jak počet nádob v inkriminovaném místě navýšit. Podání podnětu k navýšení počtu kontejnerů, nikoliv odhánění spoluobčanů, kteří chtějí odložit odpad do některé z nádob ve městě, je jedinou možnou cestou k vyřešení daného problému.“

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]