Ostrava-Hrabová: Provoz sportovního areálu za školou od 12.4. 2021

Úřad zveřejnil návštěvní řád aktualizovaný pro letošní rok 2021. Provozní doba sportovního areálu je od 12. dubna do 31. října 2021. Návštěvní řád veřejného areálu za základní školou v Ostravě-Hrabové je níže v článku.

Návštěvní řád veřejného školního sportovního hřiště

Zřizovatel, provozovatel v době pro veřejnost: Statutární město Ostrava – městský obvod Hrabová

Důležitá telefonní čísla:

 • Záchranná služba – 155
 • Hasiči – 150
 • Policie ČR, Městská Policie – 158, 156
 • Integrovaný záchranný systém – 112

Tento návštěvní řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany návštěvníků sportovního hřiště u Základní školy v Ostravě – Hrabové. Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, řídit se jím a bezpodmínečně jej dodržovat.

Článek 1

Vstup na sportovní hřiště

 • a) Každý návštěvník je povinen dbát pokynů správce hřiště.
 • b) Zařízení slouží výhradně ke sportovnímu využití. Vstup pouze a výhradně na vlastní nebezpečí.  U dětí do 6 let v doprovodu rodičů. Na doskočiště skoku dalekého a do sektoru vrhu koulí je vstup zakázán!
 • c) Vstup na sportovní hřiště je povolen pouze ve sportovní obuvi, ne však v kopačkách, a to přes čistící zónu.
 • d) Na sportovní hřiště je zakázán vstup osobám podnapilým, pod vlivem drog nebo omamných látek, či s otevřeným ohněm.

Článek 2

Provozní pokyny

 • a) Každý návštěvník je povinen dbát na svou bezpečnost a plně zodpovídá za svůj majetek. Za úrazy, poranění nebo škody na majetku nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 • b) Dále je každý návštěvník povinen šetřit zařízení, zabránit mechanickému, chemickému nebo biologickému poškození herních ploch a zamezit vnášení nečistot, odpadu. Zjištěné závady neprodleně nahlásit správci hřiště osobně nebo na tel. č. 734 494 709.
 • c) Jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod. je zakázána!
 • d) V celém areálu je přísný zákaz kouření, donášení a konzumace alkoholu, drog či omamných látek!
 • e) Vodění zvířat do sportovního areálu je zakázáno!

Článek 3

Všeobecné podmínky

Mimo níže uvedenou dobu je vstup na sportovní hřiště zakázán. Zřizovatel a vedení školy si vyhrazuje právo na výjimky, změnu provozní doby z důvodu nepříznivého počasí, konání závodů či krátkodobé uzavření sportovního hřiště nebo jeho části.

 • a) Provozní doba sportovního areálu je od 12. dubna do 31. října 2021
  •               12.4.-30.4.       1.5.-30.6.        1.7.-31.8.         1.9.-30.9.        1.10.-31.10.
  • Po-Pá   16 – 19 hod.    16 – 20 hod.   13 – 20 hod.     16 – 19 hod.     16 – 18 hod.
  • Sobota 14 – 19 hod.    14 – 19 hod.    14 – 20 hod.     13 – 19 hod.     13 – 18 hod.
  • Neděle 14 – 18 hod.    14 – 18 hod.    14 – 19 hod.     13 – 19 hod.     13 – 18 hod.
 • b) Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky sportovního hřiště, jeho porušení je postižitelné!
 • c) V provozní době je třeba dodržovat platné  hygienické podmínky stanovené v aktuálním Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: Web obce

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]