Pozor na opravu železničního přejezdu ve Vratimově od 20.4. do 1.5. 2021

Město Vratimov informuje i naše občany v Hrabové, že v době od 20. dubna od 7 hodin do 1. května 2021 do 19 hodin proběhne uzavírka ulice Buničitá, která vede z Hrabové (od Shell) do Vratimova v místě železničního přejezdu u vlakového nádraží na území Vratimova. Důvodem uzavírky jsou nutné opravy železničního přejezdu.

Oprava železničního přejezdu si vyžádá objížďky a změny organizace veřejné dopravy

Město Vratimov informuje občany, že v době od 20. dubna od 7 hodin do 1. května 2021 do 19 hodin proběhne uzavírka silnice č. II/477 (ulice Buničitá) v místě železničního přejezdu č. P7399 u vlakového nádraží na území Vratimova. Důvodem uzavírky jsou nutné opravy železničního přejezdu, které realizuje Správa železnic.

Objízdná trasa za uzavřený úsek silnice II/477 (ul. Buničitá) v místě železničního přejezdu bude vedena po silnici II/477 (ul. Frýdecká) na silnici I/11 (ul. Rudná), směr Havířov, dále po silnici III/4703 (ul. Šenovská), silnici II/478 (ul. Datyňská, Vratimovská) přes Horní Datyně do Vratimova a zpět.

Objíždění uzavřeného železničního přejezdu v ulici Buničité po ulici Nádražní a ulici Výletní není umožněno ani osobní dopravě. Vzhledem k dimenzi těchto komunikací a zvýšeného pohybu chodců i výskytu autobusů je po dobu uzavírky vjezd na tyto komunikace zakázán. Výjimku ze zákazu vjezdu mají pouze místní obyvatelé, firmy a autobusy. Dodržování zákazu vjezdu bude kontrolováno Policií ČR.

V místě opravy železničního přejezdu není zajištěn náhradní přechod přes koleje pro pěší ani cyklisty. Pro příchod k vlakům je zapotřebí využít ulic Výletní a Nádražní. Upozorňujeme všechny chodce i cyklisty, že do kolejiště bude po dobu opravy železničního přejezdu č. P7399 vstup zakázán, hrozí nebezpeční úrazu.

Změna organizace veřejné dopravy

V době opravy železničního přejezdu bude změněna organizace MHD, konkrétně linek č. 21, 41 a 81, i příměstské dopravy, konkrétně linek KODIS č. 286, 352, 354, 448 a 550.

Linky MHD

Linky MHD budou během uzavírky silnice II/477 vedeny po objízdné trase pro veškerou dopravu. Linky č. 21 a 81 budou zastavovat na všech zastávkách mezi zastávkami „Vratimov, náměstí“ a „Vratimov, Horní Datyně“.

Linka č. 21, směr ÚAN – Vratimov pojede ve své trase až po zastávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou trasou až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vratimova na nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské. Ukončena bude na obratišti „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“.

Vybrané spoje budou dále pokračovat na konečnou zastávku „Vratimov, Kartonážka“.

Linka č. 21, směr Vratimov – ÚAN pojede z nástupní zastávky „Vratimov, Kartonážka“ na obratiště „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“, dále na přemístěnou zastávka „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov, Horní Datyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou, v úrovni obratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky „Frýdecká“, která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále ve své trase.

Linka č. 81, směr ÚAN – Řepiště pojede ve své trase až po zastávku „Frýdecká“. Poté pojede výše zmíněnou objízdnou trasou až do zastávky „Vratimov, Horní Datyně“ a dále do Vratimova na nově přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské, kde odbočí směr Řepiště. POZOR: Linka č. 81 nebude zajíždět na obratiště „Vratimov, náměstí – výstupní zastávka“.

Linka č. 81, směr Řepiště – ÚAN pojede po své trase až do zastávky „Vratimov, Odboje“, poté odbočí na přemístěnou zastávka „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské až po zastávku „Vratimov, Horní Datyně“, která bude přemístěna na ulici Vratimovskou, v úrovni obratiště. Poté pojede objízdnou trasou až do zastávky „Frýdecká“, která bude přemístěna nahoru na ulici Rudnou. Dále ve své trase.

Linka č. 41 bude v obou směrech vedena po své trase v ulici Mostní, odkud následně odbočí vlevo na ulici Frýdeckou, zastaví na přemístěné zastávce „Vratimov, nádraží“ a dále bude pokračovat po zastávkách až na svou výstupní zastávku „Škrobálkova“, kde svou jízdu ukončí. V době špičky bude tato linka v úseku zastávek „Vratimov, nádraží“ – „Škrobálkova“ posílena. Zastávka „Vratimov, nádraží“ bude ve směru k zastávce „Mostní“ umístěna za mostem přes řeku Ostravice.

Linky příměstské dopravy

U linek příměstské dopravy budou upraveny časy odjezdů vybraných spojů v řádu jednotek minut tak, aby nedocházelo k míjení autobusů na odklonové trase.
Tyto linky budou využívat ulici Husova pro příjezd na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské ulici. Prosíme občany, aby omezili parkování v této ulici mezi 20. dubnem a 1. květnem.

Linka č. 286 bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. Dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici. Poté po ulici Husově a Popinecké na konečnou zastávku „Vratimov, Kartonážka“. V opačném směru pojede stejnou trasou.

Linky č. 352 a 354 pojedou ve směru z Řepišť po své trase až na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v Datyňské ulici, na kterou se dostanou ulicemi Popineckou a Husovou. Poté budou vedeny odklonem ulicemi Výletní a Nádražní. V opačném směru pojedou stejnou trasou.

Linka č. 448 a 550 bude vedena odklonem ulicemi Výletní a Nádražní a dále na přemístěnou zastávku „Vratimov, náměstí“ v ulici Datyňské. Poté po ulicích Husově a Popinecké na zastávku „Vratimov, Kartonážka“ a dále ve své trase. V opačném směru pojedou stejnou trasou.

Upozornění

Žádáme obyvatele a uživatele komunikací v daných lokalitách o zvýšenou opatrnost. Sledujte internetové stránky DPO, KODIS a města Vratimova (adresy níže). Informace pro cestující budou v předstihu uveřejněny na označnících autobusových zastávek.

Celková situace v PDF.

Daniela Mročková
odbor investic a údržby obecního majetku

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]