Vladimír Slavík: Akční plán rozvoje Hrabové v období 2020-2021

Tento plán byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 24.2. 2021. Jsou v něm podrobně rozpracovány záměry vedení městského obvodu v oblasti technické infrastruktury, životního prostředí, občanské vybavenosti a bydlení. Pro schválení tohoto plánu hlasovalo 12 zastupitelů, proti byli Ing. Orkáč, p. Slíva a Ing. Skalský.

U všech plánovaných akcí je určen stupeň priority, investor, finanční náklady, zdroj financování a termíny realizace. Občan by předpokládal, že obsah tohoto plánu byl dobře promyšlen, má své opodstatnění, je reálný  a bude postupně realizován.

Skutečnost je však jiná. Realizuje se pouze  výstavba nové školky, přístavba kulturního domu, rekonstrukce hřbitova a výsadba nové zeleně na Šídlovci. Ostatním položkám  není věnována téměř žádná pozornost.

Občan by předpokládal, že tímto rozvojovým plánem a jeho realizací se bude pravidelně a podrobně zabývat na svých zasedáních Rada městského obvodu. Od jeho schválení,  od 24. 2. 2021 již rada zasedala  5 x, ale postupem  realizace  Akčního plánu rozvoje se nezabývala ani jednou!

Občan si klade otázku, proč tento plán vlastně vznikl. Není v tom pouhý populismus,snaha některých zastupitelů se zviditelnit?  Něco jako pověstné Potěmkinovy vesnice.

Markantní  příklad  nezájmu radních je u akce „Zachovat vodní nádrže Pilíky pro potenciální využití pro rekreaci a sport.“  Zde se mělo  spolupracovat s ekology, urbanisty, hygieniky a odborníky na rekultivace, s příslušnými úřady státní správy, s vedením města  a s vlastníky pozemků.  Nejednalo se s nikým a vedení Hrabové není schopno rozhodnout  ani o tom základním – o  přístupové cestě k těmto nádržím.   Jestli povede ze strany od ulice Paskovské nebo od  ulice Místecké.  A kdo  bude stavbu této silnice financovat.

Pro pořádek uvádím, že v současnosti je ve vedení Hrabové   pan Igor Trávníček, paní Vladislava  Kopitzová,  pan Jiří Dolejška , pan Petr Balušek a paní Jiřina Kelnarová.

Bylo by zajímavé zjistit, koho rada městského obvodu pověřila, aby se tímto bodem  Akčního  rozvojového plánu zabýval.  Asi nikoho.

Možná, že si tohoto  nezodpovědného postoje k usnesení  zastupitelstva  č. 18/216 ze dne 24. 2. 2021 všimne i kontrolní výbor a vyvodí z toho příslušné závěry.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]