Rozhovor s Jiřím Skalským: Stěhuje se sport od TJ Sokol k hrabovské škole?

Nejeden obyvatel obce byl překvapen myšlenkou, že nová sportovní hala nevznikne v areálu, který je v Hrabové tradičně spojen se sportem, tedy v prostorách TJ Sokol, ale u Základní školy Paskovská. V druhé půli dubna se zastupitelé a další vybraní občané sešli na prezentaci, která měla ukázat, že by se tělocvična školy mohla rozrůst na sportovní halu. Zeptali jsme se zástupců Sokola, co na tuto revoluční myšlenku říkají. Na otázky odpovídá Jiří Skalský, jednatel TJ Sokol.

Byli jste překvapeni myšlenkou, že by se hala nestavěla v areálu Sokola, ale u školy?

Ano byli. O multifunkční hale se v Hrabové diskutuje již mnoho let a nejen diskutuje. Máme ji ve strategickém plánu rozvoje městského obvodu. Je součástí akčního plánu rozvoje sportu Statutárního města Ostravy. Areál TJ se nachází v těsné blízkosti ulice Mostní a je tak dopravně snadno dostupný z několika stran bez sebemenšího navýšení dopravní zátěže na ulici Paskovské. Hala by náš areál vhodně doplnila a vzniklo by tak celoročně využitelné sportovní centrum obce.

Jakožto běžný občan jsem nemohl být na prezentaci nové haly před základní školou. Vy jste tam naopak byl. Opravte mne, zda se mýlím, že hala navrhovaná před školou by měla z velké části zakrýt čelní pohled na architektonicky zdařilou školu. Nebo jsem výstupy z uvedené prezentace pochopil špatně?

Obávám se, že jste to pochopil naprosto správně. Tak, jak nám bylo rozšíření tělocvičny představeno, bude znamenat výraznou změnu vnějšího vzhledu celé školy, která se navíc tímto zásahem rozšíří až téměř k chodníku podél Paskovské ulice. Na estetickou stánku věci bude mít jistě každý trochu jiný názor, ale já se domnívám, že to velmi necitlivě naruší celkový vzhled této části Hrabové. Jak se lidově říká, rozšířená tělocvična bude působit to „jako pěst na oko“.

Tušíte, co vede představitele obce k tomuto kroku?

Těžko říci. Může to být třeba tím, že pro některé zastupitele je nejdůležitější část Hrabové na Šídlovci a vše na jih od úřadu je pro ně příliš daleko. Několik dalších zastupitelů pak sdílí loajálně názor s radou. Nechtěl bych se nikoho dotknout, přesnou představu nemám. Hala „na Sokole“ se probírala na několika zasedáních zastupitelstva. Výrazná většina zastupitelů tam neměla žádný dotaz ani nám tam svůj názor na halu nesdělila.

Úplně na rovinu – vy, tedy TJ Sokol, jste si s vedením obce něco udělali, ve sportovní terminologii jste si okopali kotníky nebo co se stalo? Nenapadá mne jiný důvod, proč by hala neměla stát tam, kde je tradiční sportovní vyžití.

Jsem si jist, že TJ Sokol Hrabová jako spolek má velmi kladný vztah k obci. Snažíme se v našem areálu dlouhodobě vytvořit příjemné prostředí pro setkávání všech spoluobčanů na sportovních i kulturních akcích pořádaných nejen naší TJ, ale i dalšími spolky nebo přímo úřadem. Obec nám nemálo pomáhá i finančně. Nemohu samozřejmě vyloučit jednotlivé osobní antipatie, ale věřím, že se většina zastupitelů dokáže v zájmu obce nad tyto problémy povznést.

Jestli si dobře vybavuji, hala na Sokole měla vzniknout mimo jiné proto, aby se v ní mohly konat nejen obecní sportovní akce, ale třeba soutěže pro obyvatele z celé Ostravy, či okolí. Vy nejlépe víte, jak takové akce vypadají, kolik v těchto případech do obce přijíždí aut a podobně. Dovedete si představit, že něco podobného může kulturně a kultivovaně obhospodařit a pojmout okolí školy na Šídlovci?

Ano, máme naprosto přesnou představu, co vyžaduje hala využitelná pro sportovní akce celoměstského významu. Vytvořili jsme si ji díky informacím získaným na návštěvách v podobných halách i při jednáních na Magistrátu města Ostravy. Navíc, abychom získali podporu ve výši až devadesáti procent investičních nákladů, musí hala splňovat přesně definované parametry Národní sportovní agentury. Ze studie úpravy stávající tělocvičny, kterou nechala rada vypracovat, je vidět, že valnou většinu těchto požadavků nelze na Šídlovci splnit. Znamená to, že celou přestavbu tělocvičny by musely v plné výši hradit město Ostrava spolu s naším městským obvodem. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nám sdělilo, že v nejbližších sedmi letech rozhodně nepočítá s žádnou finanční podporou na úpravy stávajících tělocvičen. Dalším neméně důležitým problémem je pak navýšení počtu přijíždějících a parkovací místa hledajících řidičů aut. V blízkosti školy je problém s parkováním již dnes a pokud se má nová tělocvična intenzivně využívat, bude to představovat další navýšení o řádově stovky aut denně. Tohle vše si v blízkosti školy prostě neumím představit.

Jaké jste vlastně měli (nebo máte) plány vy v areálu Sokola? Jaká hala by tam mohla vzniknout a co by umožnila?

Stručně řečeno, chtěli bychom halu, která by v naší obci vhodně doplňovala dvě menší tělocvičny ve škole a byla využitelná pro pořádání akcí pro větší počet účastníků. Hala by měla být zároveň využitelná i pro pořádání celoměstských turnajů a to především proto, že by nám jak s investičními, tak i s provozními náklady pomohl jak Magistrát města Ostravy, tak i sportovní svazy s celorepublikovou působností. Ty by měly halu využívat přednostně v těch hodinách, kdy ji nebude potřebovat ani naše škola a ani místní spolky či sportovní organizace.

Jak budete na Sokole na tuto novou alternativu reagovat? Smíříte se s tím, že by se sport částečně přesunul na Šídlovec?

Tady si dovolím napadnout nejzákeřnější záměrnou dezinformaci. Spousta lidí je přesvědčena, že naše TJ chce po obci, aby nám pro potřeby naší TJ z veřejných prostředků postavila halu.

Ne, není tomu tak.

Pokud se bude stavět hala na Sokole, bude to hala v majetku obce a obec bude rozhodovat, kdo a jak ji bude využívat. Sokolové pouze nabízí část pozemku a ochotu pomáhat s jejím využitím a organizací provozu. Díky našim zkušenostem a kontaktům chceme napomoci takovému využití haly, aby její provoz nebyl výraznou finanční zátěží obecního rozpočtu. Jsme největší sportovně zaměřená organizace v Hrabové a považujeme to tak za naši povinnost.

Chápu a doplním tedy svůj dotaz, i když to asi není otázka přímo na Vás, toto ví spíše představitelé obce, ale co ona prezentace o rozšíření tělocvičny přinesla? Znamená to konec haly na hřišti TJ Sokol nebo to byla jen variace na dané téma? Pokračujete v přípravách na výstavbu haly nebo je jasné, že hala na Sokole nebude?

Rozhodnutí obce nechci předvídat. Za TJ Sokol mohu napsat, že jsme hluboce přesvědčeni, že hala „na Sokole“ je stále tím nejlepším řešením pro Hrabovou a dokud zastupitelstvo nerozhodne jinak, budeme na tomto projektu i nadále pracovat. Pokud zastupitelstvo definitivně zastaví projekt nové haly, zamrzí nás to i proto, že tímto krokem ztratíme několik let snažení. Jak asi většina návštěvníků areálu TJ ví, naše budova již dávno neodpovídá představám o technickém zázemí současného sportovního areálu. Navíc je již v dosti opotřebeném stavu. Čeká nás tak dříve nebo později kompletní rekonstrukce celé budovy a nám nezbude nic jiného, než zahodit výsledek mnohaleté práce a začít pracovat na projektu komplexní přestavby stávající budovy.

 

Děkuji za rozhovor.

Petr Žižka

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]