Pomůže mi někdo najít vysvětlení, proč jsem neobdržel pozvánku na jednání školské rady?

Níže přikládám otevřený dopis zastupitele, který jsem dnes poslal řediteli základní školy v Ostravě-Hrabové a starostovi městského obvodu Hrabová. Neobdržel jsem totiž pozvánku na zítřejší jednání školské rady, ale stále věřím, že to bylo nedopatřením, nebo se pletu?

Vážený pane řediteli, vážený pane starosto.

Píšu Vám z pozice zastupitele a člena školské rady, protože bych Vás oba chtěl v tomto otevřeném dopise požádat o vysvětlení, proč jsem neobdržel pozvánku na zítřejší jednání školské rady, kam jsem byl na tři roky dosazen radou obce dne 23.1. 2019 (viz přiložený zápis ze školské rady).
 
Jelikož mi není známo, že bych byl odvolán z pozice člena školské rady, což mi potvrdili oficiálně/veřejně radní na jednání Zastupitelstva MOb Ostrava-Hrabová dne 16.6. 2021, nerozumím tomu, proč jsem nebyl informován o zítřejším jednání.
 
Zřizovatel háže vinu na školu (ředitel údajně požádal zřizovatele), ale nechce se mi věřit, že ředitel školy nezná školský zákon dokonale jako abecedu… a ví, že bych musel být buď odvolán, neboť jsem ještě do ledna 2022 řádným členem školské rady.
 
Věřím, že existuje rozumné vysvětlení a nejedná se o pouhé politikaření Igora Trávníčka a Jiřího Dolejšky, kteří mě chtějí za každou cenu odvolat ze všech funkcí (zákony nezákony, nejlépe tajně nebo v tajném hlasování), protože jsem nepohodlným členem opozice v Zastupitelstvu MOb Ostrava-Hrabová. Nebo to také může být msta za to, že jsem na minulém jednání školské rady zvedl ruku pro to, aby byl vyhlášen nový konkurz na ředitele školy, k čemuž nás vyzvali občané Hrabové v dopise přes pana Martina Krejčíčka. Ostatně jak se přesně domnívá další člen školské rady, který mě informoval o zítřejším jednání.
 
Jak sdělil na jednání zastupitelstva pan Milan Slíva, předčasná volba členů školské rady se již v minulosti stala, proto nechápu, pokud je to pravda, proč jste se z této chyby nepoučili.
 
Věřím, že se jedná o pouhé nedopatření, nikoliv záměr a zítřejšího jednání školské rady v 16. hod. se mohu zúčastnit. Pokud ne, žádám a prosím o okamžité vysvětlení, proč nemám pravdu, když si myslím, že byl porušen školský zákon (citace níže).
 
Samozřejmě, že nemohu jinak než očekávat, že rada obce mě nakonec odvolá (silná opozice nemá nárok na to kontrolovat cokoliv v této obci), ale do té doby jsem podle mého názoru v souladu se školským zákon člen školské rady.
 
Žádám Vás o vysvětlení.
 
S pozdravem, Radomír Orkáč


Zákon č. 561/2004 Sb.

§ 129
Působnost zřizovatele školské právnické osoby

(1) Zřizovatel školské právnické osoby
e) jmenuje a odvolává třetinu školské rady, pokud se školská rada zřizuje.

Školská rada
§ 167
(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

Štítky: , ,

Jeden komentář

 1. Radomír Orkáč říká:

  Celá záležitost kolem školské rady nabírá větších rozměrů. Termín voleb zástupců rodičů do školské rady byl na podzim 2020 zrušen/přeložen s tím, že např. Martin Krejčíček nebyl v posunutém termínu k volbám vůbec zapsán jako kandidát a nikdo ho o tom neinformoval!
   
  Volby pravděpodobně dopadly tak, že z občanů Hrabové se do školské rady nikdo nedostal (dva kandidáti z Vratimova a jeden z Dubiny).
   
  Kandidáti pro volby do školské rady:
  Bc. Janeček Petr (Ostrava-Dubina)
  Julínková Eliška (Vratimov)
  Szabová Markéta (Vratimov)
   
  Má pro tohle někdo vysvětlení, proč byl z voleb vyškrtnut kandidát Martin Krejčíček?
   
  “Plánovaný termín 10.11.2020 zrušen ředitelem školy na základě nařízení MŠMT – prodloužení volebního období stávajících členů školské rady o 3 měsíce z důvodu nouzového stavu. O novém termínu voleb budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím webu.”

[email protected] [email protected]