Martin Krejčíček: Námitka k průběhu voleb zástupců do školské rady

Martin Krejčíček včera zaslal zřizovateli Základní školy v Ostravě-Hrabové, tedy na podatelnu MOb Ostrava-Hrabová následující námitku k průběhu voleb zástupců do školské rady a požádal o zneplatnění voleb a vyhlášení nových. Vyjádřit se mu k tomu dle školské inspekce musí zřizovatel.

Informace ze školního webu: "Plánovaný termín zrušen"

Informace ze školního webu: “Plánovaný termín zrušen”

Statutární město Ostrava městský obvod Hrabová Bažanova 174/4 720 00 Ostrava
Věc: Námitka k průběhu voleb zástupců do školské rady

Dobrý den,

podávám tímto námitku k průběhu voleb do školské rády a zároveň Vás tímto žádám zrušení těchto voleb a vyhlášení nových voleb do školské rady. (Do dnešního dne výsledky voleb nebyly zveřejněny).

Odůvodnění:

  1. Nebyl jsem uveden na seznamu kandidátů — dne 18.9. 2020 pan ředitel Mgr. Radek Pollo obdržel emailem mou kandidaturu do školské rady pro nadcházející volební období. Svou kandidaturu jsem nikdy nezrušil, ani neobdržel informaci, že má kandidatura zaniká. Na webu bylo (je) uvedeno: „V případě nepříznivé epidemiologické situace může dojít ke změně termínu nebo způsobu volby kandidátů.”.
  2. Dle článku 2 bodu 2 volebního řádu školské rady řídí nejméně tříčlenná komise, kterou jmenuje ředitel školy k přípravě a provedení voleb. Členy volební komise mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, nebo pracovníci školy, kteří jsou podle § 167 školského zákona oprávněni volit členy školské rady. (pan Ing. Josef Bajer — ekonom školy, předseda komise není pedagogický pracovník).
  3. Do dnešního dne nebyl zveřejněn výsledek voleb.
  4. Na základě výše uvedených informací Vás jako zřizovatele žádám vyjádření k těmto zjevným porušením, zrušení, zneplatnění a vyhlášení nových voleb.

S pozdravem
Martin Krejčíček
bývalý člen školské rady

V Ostravě dne 22.6. 2021

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]