Bypass u Makra? Ostrava stanovila termín realizace na rok 2022

Opět po roce jsem se magistrátu zeptal na to, jak pokračují přípravy propojovací větve mezi rampou ze sil. I/56 a ul. Paskovskou u Makra v Ostravě-Hrabové. Můj dotaz mi zodpověděla vedoucí oddělení podpory investic paní Ing. Renáta Žáčková.

Dne 8.6. 2021 obdržel odbor investiční Vaši žádost o poskytnutí informací ve věci přípravy výše uvedené stavby.

Koordinační situační výkres z roku 2020

Koordinační situační výkres z roku 2020

K Vašemu požadavku Vám sdělujeme, že po přepracování dokumentace a dořešení majetkové problematiky podal zhotovitel dokumentace dne 12.4. 2021 žádost na příslušný stavební úřad (SMO, ÚMOb Ostrava-Hrabová) o vydání společného povolení na umístění stavby a stavební povolení.

Po doložení smlouvy a souhlasu ŘSD bylo dne 21.6. 2021 zahájeno společné územní a stavební řízení. Předpoklad odevzdání dokumentace pro provedení stavby je konec měsíce září 2021, v závislosti na termínu ukončení sloučeného řízení.

V současné době SMO stanovilo termín realizace stavby v roce 2022.

Ing. Renáta Žáčková
vedoucí oddělení podpory investic

Zdroj: Foto kruhového objezdu u Makra z mapy.cz

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]