Ostrava a DIAMO budou spolupracovat na revitalizaci míst poškozených těžbou uhlí

(Tisková zpráva | Diamo 22.9. 2021) V nedávno podepsaném memorandu mezi DIAMO a Ostravou se “řeší” i nádrže Pilíky v Ostravě-Hrabové. Jestli se tedy dočkáme revitalizace kalových a dočišťovacích nádrží Pilíky, ukáže jen čas…

Zástupci státního podniku DIAMO a vedení města Ostravy se dohodli na spolupráci při přípravě a realizaci projektů, které řeší následky hornické činnosti. Podepsali memorandum, které má pomoci uskutečnit v nejbližších letech ekologické akce v objemu zhruba 25 milionů korun v místech zasažených například poklesy půdy.

„Na zahlazování následků hornické činnosti na Ostravsku pracujeme už téměř 20 let, ale stále jsou v Ostravě místa, která trápí poklesy i jiné pozůstatky dlouholeté těžby uhlí. Aktuálně připravujeme několik dalších sanačně-rekultivačních projektů a bylo důležité sladit je s potřebami města a jednotlivých obvodů. Jsme rádi, že jsme si společně ujasnili priority pro následující roky a můžeme pomoct městu v dalším rozvoji,“ uvedl Petr Kříž, ředitel odštěpného závodu ODRA státního podniku DIAMO.

Státní podnik se v memorandu zavázal, že v příštích pěti letech (2021–2025) uskuteční 7 projektů s příznivým dopadem na životní prostředí v Ostravě. Patří mezi ně například Úprava sesuvného území na odvale P. Cingr v Michálkovicích, Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce nebo Revitalizace parku u Boříka v obvodě Nová Ves. Dále pak se připravuje odvodnění území v Nové Vsi a revitalizace kalových a dočišťovacích nádrží Pilíky v Hrabové.

Memorandum volně navazuje na Memorandum o spolupráci při pokračování sanace ekologické zátěže po bývalé rafinérii „Laguny OSTRAMO,“ jehož vznik iniciovalo město Ostrava na začátku roku 2019 s cílem co nejvíce urychlit odtěžbu a odvoz ropných kalů, odpadů po bývalé rafinérii. „Platnost původního memoranda skončila na konci roku 2020 zároveň s odvozem posledních kalů z lagun. Město dlouhodobě požadovalo, aby byly termíny pro sanaci této jedné z největších ekologických zátěží v Ostravě striktně dodržovány. Těší mě, že jsme i nyní nalezli shodu se státním podnikem DIAMO na další spolupráci a nové memorandum obsahuje konkrétní projekty na území města Ostravy, které pomohou zlepšit životní prostředí a život ve městě obecně,“ řekl Tomáš Macura, primátor města Ostravy.

Role města bude spočívat především v odborných konzultacích a poskytování informací o doprovodných nebo navazujících projektech a koordinaci. Financování zajistí stát prostřednictvím státního podniku DIAMO z prostředků na zahlazování následků hornické činnosti. Vybrané projekty mají celkovou předpokládanou hodnotu zhruba 25 milionů korun.

Odštěpný závod ODRA státního podniku DIAMO se stará o areály zavřených dolů a o zahlazování následků po hornické činnosti na Ostravsku včetně sanací a rekultivací, udržuje hladinu důlních vod řízeným čerpáním, vyplácí sociálně zdravotní dávky bývalým horníkům, zajišťuje protimetanovou ochranu celého regionu a spravuje areál „Laguny OSTRAMO“ včetně zajištění provozu čistírny lagunových vod.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/ostrava-a-diamo-budou-spolupracovat-na-revitalizaci-mist-poskozenych-tezbou-uhli–263530/

3 Komentáře

 1. Vladimír Slavík říká:

  Radku,
  s velikým zájmem jsem si přečetl informaci o uvedeném memorandu, včetně věty o revitalizaci “kalových a dočišťovacích nádrží Pilíky”.

  Ale ty zde již 3 roky neexistují! Po uzavření Dolu Paskov zde vznikly, v souladu s požadavkem MOb Hrabová, “přírodní rybníky”.

  Zajímalo by mě, co se zde bude revitalizovat? Kdo by na to mohl z našich radních odpovědět? Kdo má ve své gesci péči o krajinu a životní prostředí?

 2. Radomír Orkáč říká:

  Chápu, že jde o řečnickou/provokativní otázku. Odpověď hledejte ve Vašem článku:
   
  https://vladimirslavik.netstranky.cz/hrabovske-noviny/delba-prace-mezi-cleny-rmob.html
   
  Řeší to strategický plán, takže za tuto oblast zodpovídá celá rada, především pak Petr Balušek a Vladislava Kopitzová.

 3. Vladimír+Slavík říká:

  Ať hledám jak hledám, informace o “revitalizaci” Pilíků od zastupitelů pana Baluška a paní Kopitzové na sociálních sítích i jinde jsem nenašel, Možná budou v říjnových Hrabovských listech. Pokud jsou Pilíky pokládány za téma, o kterém je nutno informovat občany Hrabové.

[email protected] [email protected]