Nové propojení Staré Bělé s průmyslovou zónou v Hrabové a Místeckou ulicí

(Starobělský zpravodaj, září 2021) Silnice, která propojí Starou Bělou s Místeckou ulicí, je v plánech kraje roky. Nyní se projekt Nové Krmelínské hýbe. Město vykupuje potřebné soukromé pozemky a připravuje se projektová dokumentace.

„Po majetkoprávním vypořádání pozemků, vydání právoplatných stavebních povolení a přidělení financí předpokládáme zahájení stavby v roce 2024 až 2025,“ uvedla mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová s tím, že stavba by měla trvat jeden až dva roky.

Součástí projektu budou i zastávky MHD, cyklostezka a chodníky. Silnice má dle vyjádření kraje začít u Korandovy ulice a vést přes pole k Plzeňské, kde vznikne kruhový objezd. Pokračovat bude 1,16 kilometru dlouhý úsek vedoucí kolem Alberta a integrovaného výjezdního centra až na Krmelínskou, kde je v plánu druhý kruhový objezd. Nová Krmelínská se následně napojí na další plánovanou silnici – Mostní II. Vést má od Krmelínské na Podnikatelskou, která prochází průmyslovou zónou a napojuje se na Místeckou.

„Vznikne tak jižní obchvat Hrabové a Dubiny, který výrazně odlehčí dopravní zatížení v zastavěném území,“ zdůvodnila stavbu mluvčí kraje.

„Stavba povede po soukromých pozemcích a s jejich majiteli se musí investor dohodnout na odkupu. V jaké fázi tato jednání jsou, nevíme, nejsme jejich účastníkem,“ uvedl starosta Staré Bělé.

„Projekt je stále živý. Město vede jednání o výkupech jednotlivých pozemků a požádali jsme o stavební povolení,“ potvrdil Marek Melichárek ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, který má na starost projektovou dokumentaci. To potvrdila i mluvčí Moravskoslezského kraje.

„Majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou probíhá a je zajišťováno Statutárním městem Ostrava, odborem majetkovým,“ doplnila Birklenová. Na otázky, v jaké fázi jsou aktuálně výkupy pozemků a jestli má město všechny potřebné pro stavbu nové silnice, magistrát neodpověděl.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]