Martin Veselý: Bude v příštím čísle Hrabovských listů i článek o Miloši Zemanovi?

Po přečtení říjnových Hrabovských listů, si opět kladu otázku, proč se tam objevují články, které vůbec nebo pramálo souvisí s Hrabovou a naopak o palčivých problémech Hrabové není v radničním periodiku ani zmínka.

Jan XXIII.
(1881-1963)
Bývalý Papež

Proč je v Hrabovských listech přes půl stránky článek od pana Slepičky o papeži Janu XXIII.? Pan Slepička publikuje v Hrabovských listech pravidelně, jeho články se však Hrabové dotýkají výhradně okrajově, respektive k Hrabové se dají často vztáhnout snad jen s velkou dávkou fantazie. Příkladem může být článek o sv. Václavovi – ano i v Hrabové se státní svátek slaví;-)

Souvislost papeže Jana XXIII s Hrabovou však nevidím. V Hrabové se nenarodil, nebydlel, nestudoval, nenavštívil a pochybuji, že o Hrabové někdy slyšel nebo slyšel o někom, kdo je z Hrabové. Taky pochybuji, že někdy viděl nás kostelík, byť na fotce, ale to se mohu mýlit.

Nabízí se otázky:

 • Proč takový článek v námi placeném radničním periodiku je?
 • Co nás čeká příště?

Hippokratova přísaha

Co napadne laickou veřejnost při pojmu Hippokratova přísaha (dále jen HP)? Že ji skládají doktoři a tímto doktor slibuje, že jim bude pomáhat?

V článku “Hippoktatova přísaha – mýty a skutečnost” od pana Rostislava Gromnicy v Hrabovských listech ze září 2021, jsme si mohli přečíst podrobný rozbor této přísahy. Kupodivu vynechal zásadní větu:

„Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné.“

Proč vynechal tuto pro mě zásadní větu? Mohu se domnívat. Byl to záměr, zapomněl nebo to autorovi přišlo nezajímavé? Nebo už se přísahou lékaři neřídí a řídí se jen tím, co jim přikáže farmalobby? Z přísahy na lékařské fakultě (je od původní HP odlišná, ale zásadní myšlenka zůstává):

„Budete mít na zřeteli jen dobro člověka“. Budu doufat, že si jiní lékaři vzpomenou.

Štítky:

5 Komentáře

 1. Vladimír+Slavík říká:

  Také si myslím, že příspěvky pana Slepičky a pana Gromnice nejsou pro občany Hrabové velkým přínosem. Ale žádné jiné nejsou, Tak jak to má chudák šéfredaktor řešit? V Hrabovských listech tiskne to, co má k dispozici Myslím, že současná ignorace Hrabovských listů ze strany hrabovjanů příliš nesvědčí o jejich politické moudrost. .Dobrovolně se tak zbavují možnosti prezentovat své názory a kritizovat názory opozice. Jakoby již neměli zájem kandidovat v příštích volbách. A jejich termín se neúprosně blíží!

 2. Radomír Orkáč říká:

  Když jsem se pokusil napsat upřesňující informace do Hrabovských listů formou článku já, tak jsem o nucené zařazení článku musel požádat soud. Jakmile to vedení městského obvodu zjistilo, že jsem jako zastupitel a poškozená osoba v právu, článek nakonec s velkým zpožděním zařadili. Akorát tyto nekalosti šéfredaktora a vedení městského obvodu stály Hrabovou zhruba 10 000 Kč na zaplacení mého právnika a soudních výdajů (nařídil to soud).
   
  Hrabovské listy podléhají tvrdé cenzuře a k politické propagaci ODS a STAN-KPH. Pokud je něco zveřejněno (ať je to zastupitel za Hrabovany, skutečná opozice – nikoliv KPH, nebo i sokol a spolky), vedení městského obvodu okamžitě přispěchá s doplňujícím článkem, na který již článek opozice nemůže v daném čísle “reagovat”.
   
  Když Jan Dvořák nemá k dispozici žádné kvalitní články/fotky, tak proč vydává Hrabovské listy každý měsíc? Petr Žižka věděl, proč nedává “měsíční” interval smysl. Pak musí být každému jasné, že kvalita je tristní a nezbývá Janu Dvořákovi, než krást informace, kalendář akcí a fotky z Hrabová.Info.

 3. Vladimír+Slavík říká:

  Dobře chápu emoce, které ovlivňují Radka v jeho vztahu k HL. Ale jsou zde i “vyšší zájmy”, potřeba občanské veřejnosti býti informována o dění v naší obci. Bez iniciativy Ing. Dvořáka by Hrabovské listy zanikly. Byl jediným, který se svého času přihlásil do konkurzu na funkci šéfredaktora HL. Taková jsou fakta.

  Pokud jde o příspěvky do Hrabovských listů, tak jak šéfredaktor tak i vydavatel musí respektovat platný tiskový zákon, podle kterého má nárok na přiměřený prostor v radničních periodikách i opozice. Bohužel, této možnosti naše opozice nevyužívá.

  Velmi nesouhlasím s názorem Radka, že pro Hrabovou je měsíčník zbytečný, že by by stačilo 6 čísel ročně. Zcela to odporuje mým představám o nutnosti a prospěšnosti “zpětné vazby” mezi radnicí a občany. Názor pana zastupitele R. Orkáče je pro mne zcela nepochopitelný.

  • Petr Žižka říká:

   Dovolím si reagovat na text pana Slavíka. Názory jsou jedna věc, nechť si každý myslí, co chce, ale fakta jsou fakta, ta by se křivit neměla. A zde si dovolím tvrdit, že pan Slavík neuvádí pravdivá fakta. Pan Slavík totiž píše, cituji: “Bez iniciativy Ing. Dvořáka by Hrabovské listy zanikly. Byl jediným, který se svého času přihlásil do konkurzu na funkci šéfredaktora HL. Taková jsou fakta.” Konec citátu. Jenže ve skutečnosti fakta taková NEjsou. Skutečným faktem totiž je, že pan Dvořák NEbyl jediným kandidátem, který se do konkurzu přihlásil. Pak můžeme už jen dedukovat, jak by Hrabovské listy vypadaly, kdyby v konkurzu uspěl jiný uchazeč. Téměř jistě se však dá předpokládat, že by Hrabovské listy nezanikly, jak pan Slavík tvrdí. Takže, jak už jsem uvedl, myslet si člověk může cokoliv, ale fakta jsou fakta a křivit by se neměla. Pokřiveným faktům se totiž dá při vší úctě poměrně úspěšně říkat lež. A to ať už je důvod k pokřivení jakýkoliv, třeba pouhá neznalost. Doporučuji tedy panu Slavíkovi si fakta ověřovat, a to nejlépe ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Všechny zdravím a omlouvám se, že jsem vyrušoval. Petr Žižka

   • Radomír Orkáč říká:

    Celkem se přihlásili na pozici šéfredaktora HL čtyři uchazeči. Šéfredaktor měl být vybrán ve čtvrtek 19.3. 2020. Jan Dvořák měl být navíc vyřazen, protože nespňoval podmínky uchazeče. Konkurz byl ukončen výběrem jiného kandidáta, než byl Jan Dvořák. Až o půl roku později byl netransparentně starostou osloven Jan Dvořák a na můj návrh na vyhlášení nového konkurzu dne 21.9. 2020 jsem nenašel mezi zastupiteli dostatečnou podporu. Jan Dvořák zahájil svou činnost krádeží fotek z Hrabová.Info, později odmítl vydat článek a až soudní žaloba ho k tomu přinutila a netrasparentně dostal za prosinec luxusní odměnu, díky které naše pokladna přišla o více než 70 000 Kč.
     
    Pokud někdo tvrdí, že Jan Dvořák byl vybrán v konkurzu, že tam byl jediný a že zachránil Hrabovské listy, pak si troufám říct, že to je lež.
     
    https://trello.com/c/0NHiT2cV

[email protected] [email protected]