Vánoční osvětlení v Hrabové

V letošním roce jsme rozšířili vánoční osvětlení i podél komunikace Paskovská a parčíku na ul. Příborská na Šídlovci. Na stožáry ČEZu a na sloupy veřejného osvětlení byly nainstalovány vánoční symboly. Podél komunikace Paskovská to jsou sněhové vločky, podél parčíku se střídají sněhové vločky se symbolem vánočního stromečku.

Sloupy podél komunikace Paskovská byly vybrány tak, aby na nich nebyly umístěny svody a rozvodné skříňky a rovněž nebyly tyto sloupy stíněny stromy. Bude tak nasvícen  každý 4, nebo 3  sloup. Jen u kruhového objezdu na Prodloužené Mostní jsou sloupy nasvíceny hustěji. Podél parčíku bude svítit každý druhý stožár. Zde se jedná o stožáry veřejného osvětlení a umístění vánočního symbolu je zde technicky jednodušší. Realizaci umístění vánočních symbolů hradí Úřad městského obvodu Hrabová, spotřebovanou elektrickou energii pak Statutární město Ostrava.

Vánoční osvětlení v Hrabové bude od 28.11. 2021 do 6.1. 2022.

Vážení občané doufám, že v této těžké době pandemie, tímto rozšířením vánoční výzdoby, nasvícením podél komunikace Paskovská a parčíku na Šídlovci, přispějeme k vánoční atmosféře a vám všem přineseme trochu radosti.

Kopitzová Vladislava

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]