Dílčí omezení provozu úřadu v Hrabové – 10.12. 2021

Vážení občané,

dovolujeme si vás upozornit, že z technických důvodů dojde dne 10.12.2021 (pátek) k dílčímu omezení provozu ÚMOb Hrabová v souvislosti s nutnou odstávkou elektronické spisové služby.

V tento den nebude možné:

  • získat výpisy ze systému Czechpoint
    • (Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče, Výpis elektronických receptů pacienta, Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku, Formulář katastru nemovitostí, Výpis snímku z katastrální mapy, Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností), Rejstřík trestů, Formulář výpisu z rejstříku trestů právnických osob, Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů, Formulář živnostenského rejstříku, Zprostředkovaná identifikace, Výpis údajů z registru obyvatel, Veřejný výpis údajů z registru osob, Neveřejný výpis údajů podnikajících fyzické osoby z registru osob, Výpis o využití údajů z registru obyvatel, Záznam o využívání údajů z registru osob, Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel, Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě).
  • nahlížet do spisů vedených v digitální podobě, ověřit stav podání v systému.

 

Agenda podatelny ÚMOb Hrabová bude fungovat bez omezení v rámci úředních hodin.

V případě nutnosti řešení dalších úředních záležitostí, vyžadujících dohledání a ověření dokumentace (např. v rámci agend stavebního řízení, přestupků, životního prostředí, smluv apod.) vás zdvořile žádáme, abyste zvážili odložení vaší návštěvy na jiný den.

Děkujeme za pochopení.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]