(FOTO) Ostrava dočasně přijde o jednu z nejvyužívanějších smutečních síní!

S posledním rozloučením na vítkovickém hřbitově nemohou pozůstalí v následujících měsících počítat. Ve Vítkovicích totiž v únoru odstartuje výstavba nové smuteční síně.

Na hřbitově v ostravském městském obvodu Vítkovice začne 1. února demolice stávající smuteční síně. Výstavba nové, v celkové hodnotě 74,8 milionu korun včetně DPH, by měla být dokončena v březnu 2023. Jde o jeden z největších projektů realizovaných na území obvodu v posledních deseti letech.

„Nová smuteční síň bude splňovat veškeré požadavky moderního pohřebnictví a bude umožňovat důstojné a komfortní rozloučení se zesnulými. Pod­statně také ovlivní ráz vítkovického hřbitova, druhého největšího v Ostravě, “ konstatuje starosta Vítkovic Richard Čermák, jenž 19. ledna v historické budově vítkovické radnice podepsal smlouvu na provedení stavby s Jaroslavem Ševelou, předsedou představenstva společnosti PSG Construction. Tato firma bude realizátorem zakázky, jejímž předmětem je výstavba smuteční síně, správního objektu a objektu kamenictví.

„Stavební práce budou započaty 1. února, přičemž zhotovitel se zavázal provést dílo do 31. března 2023,“ upřesňuje starosta a dodává, že obvodu umožnila provedení finančně náročné zakázky podpora ze strany vedení statutárního města Ostravy, která pokrývá 60 procent nákladů. Jde o logické rozhodnutí města – vítkovická smuteční síň je hojně využívána obyvateli celé Ostravy. I proto se tento rozsáhlý projekt v následujících měsících výrazně promítne do organizování posledních rozloučení, která budou muset být po dobu výstavby přesunuta do smutečních síní v ostatních ostravských obvodech.

„Protože stávající smuteční síň neodmyslitelně patří k historii Vítkovic, rozhodli jsme se detailně zaznamenat ráz této budovy a v novém objektu vytvořit i pietní připomínku toho, jak vypadala. Právě zde se se svými nejbližšími rozloučily desetitisíce ostravských občanů, jejichž vzpomínky chceme zachovat nejen prostřednictvím galerie snímků,“ nastiňuje Richard Čermák další z plánů letošního roku, k nimž podle jeho slov kromě jiného patří také rekonstrukce bytového domu v Tavičské 34 v hodnotě bezmála 22 milionů korun včetně DPH, která bude rovněž zahájena v únoru 2022. „Vedle už probíhající rekonstrukce objektu v ulici Štramberské 10 jde o největší investiční akci obvodu z pohledu správy bytového hospodářství a jeden z dalších kroků, jak ve Vítkovicích zajistit dostupné a kvalitní bydlení,“ uzavírá starosta Richard Čermák.

Nová vítkovická smuteční síň je navržena v místě stávajícího objektu smuteční síně, která bude pro nevyhovující kapacitu a stav zbourána. Novostavba respektuje současné prostorové uspořádání, vstup do nového objektu je navržen na nároží v blízkosti centrálního vstupu na hřbitov.

Objekt smuteční sině bude obdélníkového půdorysu, tvořeného dvěma základními budovami. Nižší část bude zahrnovat  především pomocné prostory provozu smuteční sině a podloubí navazující na prostranství před smuteční sině. Druhým objemem je samotný prostor smuteční sině vystupující nad nižší část.

Smuteční síň bude dispozičně členěna na několik častí. Na vstup pro smuteční hosty navazuje hala a toalety, schodiště na balkon a samotný vstup do smuteční sině. Z haly pro hosty bude možný také vstup do male smuteční sině. Na tuto veřejnosti přístupnou část navazuje provoz technického zázemí smuteční sině. Z podloubí bude možný také vstup do administrativní části. Na prostranství vstupu  bude navazovat  kryté podloubí smuteční  sině, v blízkosti bude objekt technického zázemí provozu hřbitova, jenž společně s technickou části smuteční síně vytvoří manipulační dvůr.

Při severní hranici hřbitova, u vstupu z ulice Na obvodu, bude nově umístěn objekt kamenictví a plocha parkoviště rozšiřující stávající kapacitu.

Navrhované parametry stavby

Smuteční síň:

  • Zastavěná plocha: 706,5 m²
  • Obestavěný prostor: 4250 m³

Objekt technické zázemí:

  • Zastavěná plocha: 177,5 m²
  • Obestavěný prostor: 760 m³

Objekt kamenictví:

  • Zastavěná plocha: 134,5 m²
  • Obestavěný prostor: 576 m³

Vizualizace nové síně a snímek z archivu vítkovického obvodu z podpisu smlouvy

Fotky jsou na Google Photos:

Zdroj: tisková zpráva, Lenka Gulašiová, pověřená medializací projektu

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]