Vývoz nebezpečného odpadu, přistavení kontejnerů – 11.-13.4. 2022

(Aktualizováno 30.3. 2022 ve 12:20) Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou určeny výhradně k odkládání objemného odpadu od občanů, nikoliv k odkládání živnostenského odpadu!

Přistavení mobilní sběrny na nebezpečný odpad
11. – 13.4. 2022

Umístění:

 • 11.4. ul. Paskovská, u hřiště TJ “SOKOL Hrabová
 • 11.4. ul. Joštova
 • 12.4. ul. Paskovská, na parkovišti před farou
 • 13.4. ul. Šrobárova, u výměníku tepla

Do pojízdné sběrny na nebezpečný odpad lze přinést autobaterie, zářivková tělesa, oleje, kyseliny, zásady, plechovky od barev, drobný chemický odpad apod.

Přistavení kontejnerů na velkoobjemový odpad
11. – 13.4. 2022
(přistavení a odvoz během dopoledne)

Umístění:

 • ul. Na Hurtě
 • ul. Paskovská (u hřiště TJ “SOKOL – Hrabová”)
 • ul. Joštova
 • ul. Šolcova (před potokem)
 • ul. Paskovská (na parkovišti před farou)
 • ul. Paskovská (trojúhelník ul. Jezdiště)
 • ul. Šrobárova (u výměníku MST)
 • ul. Příborská (za mateřskou školou V. Huga)
 • ul. Krmelínská (před Geologickým průzkumem)

Do velkoobjemových kontejnerů nepatří shrabky, smetky, větve, popel, staveništní suť, autobaterie, léky, chemikálie apod.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]