Jiří Skalský: Informace ze „zákulisí boje“ TJ Sokol Hrabová o multifunkční halu

Předně bych chtěl všechny spoluobčany ubezpečit, že na záměru TJ Sokol vybudovat halu pro potřeby všech, tedy nejen členů TJ, využitelnou nejen pro některé sporty, ale i pro společenské a kulturní akce pořádané pro širokou veřejnost, se nic nemění.

Naopak, aktuálně se nám podařilo učinit další důležitý krok k tomuto cíli.

Vybudování haly rozdělíme na dvě etapy

Vzhledem k výraznému posunu v názorech vedení obce na otázku výstavby haly na Sokole, jsme se rozhodli rozdělit vybudování haly včetně technických zázemí na dvě etapy a to i s přihlédnutím k možnostem ve financování celé akce.

V první etapě bychom chtěli vybudovat nové technické zázemí pro potřeby naší TJ (technický stav budovy a nakonec i její energetické náročnost nás nutí řešit tento problém bez zbytečných odkladů). Ve druhé etapě by pak měla obec realizovat dostavbu vlastní haly včetně příslušného technického zázemí.

Magistrát města Ostravy nás podpořil dotací

Tuto změnu se nám podařilo vysvětlit na Magistrátu města Ostravy a promítnout ji i do Akčního plánu rozvoje sportu v Ostravě na období 2019 – 2025. Výsledkem je, že jsme na letošní rok obdrželi od Magistrátu města Ostravy dotaci na realizaci podstatné části projektové dokumentace první etapy.

Dotace předpokládá, že bude vypracována kompletní projektová dokumentace technického zázemí dle zadání a potřeb TJ a to včetně studie a přípravy na navazující halu tak, aby se ve druhém kroku mohla objednat již jen realizační dokumentace chybějících části celého komplexu.

Rozdělení celého projektu na dvě etapy nám umožní mimo jiné i snadnější čerpání dotačních titulů.

Aktuálně jsme ve stádiu specifikace technického zázemí TJ, jako konkrétního zadání pro zahájení tvorby studií. Z těchto studií si TJ vybere nejvhodnější variantu, na základě které vypracuje projekční kancelář kompletní realizační dokumentaci.

O dokrytí zbylých nákladů jsme požádali Hrabovou

Zdálo by se tak, že se vše k lepšímu obrací a že nic nebrání vybudování sportovně společenského centra obce. Opak je bohužel pravdou.

Magistrát nám neposkytnul dotaci v plné výši dle předložené cenové nabídky. Obrátili jsme se proto na vedení našeho městského obvodu s žádostí o dotaci na dokrytí chybějící částky. Naše finanční možnosti jsou totiž značně omezené. Financovat údržbu a rozvoj areálu můžeme jen z účelových dotací, z vlastní činnosti a ze sponzorských darů. Letošní rok pro nás bude obzvláště náročný i pro nepředpokládané výdaje v souvislosti s nárůstem cen energií a tak bude každá finanční pomoc naší TJ životně důležitá.

Vedení TJ Sokol přesto věří, že se vše v dobré obrátí a že jednou budeme mít v Hrabové jak halu, tak i opravené tělocvičny u školy a obojí pak bude nejen funkční, ale i pěkné.

Jiří Skalský
Jednatel TJ Sokol Hrabová, z.s.

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]