Česká pošta ukončila v Ostravě-Hrabové poskytování některých služeb

Česká pošta na pobočce Ostrava 20 v budově ÚMOb Hrabová ukončila poskytování služeb Kontaktního místa veřejné správy (služby Czech pointu, ověřování listin a podpisů, certifikační služby a výpisy z centrální evidence exekucí). Česká pošta, s.p. děkuje za pochopení a omlouvá se za způsobení případných komplikací.

Nejbližší pošty v okolí poskytující služby Kontaktního místa veřejné správy:

 • pošta Ostrava 5, Dr. Martínka 1406/12, Ostrava
 • pošta Ostrava 30, Bohumíra Četyny 1047/12, Ostrava

Službu Czech POINT však i nadále poskytuje úřad v Ostravě-Hrabové:

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou, jehož cílem je zredukovat byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Lze z něj získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Kontaktními místy veřejné správy jsou notáři, krajské úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů. Kontaktní místa provozuje také Česká pošta, Hospodářská komora a banky, kterým Ministerstvo vnitra udělilo autorizaci. Více informací na http://www.czechpoint.cz/public/

Úřad městského obvodu Hrabová poskytuje v rámci Czech POINT konverzi dokumentů, výpis ze základních registrů – výpis z registru obyvatel a osob a výpis:

 • z bodového hodnocení řidiče,
 • z insolvenčního rejstříku,
 • z katastru nemovitostí,
 • snímek z katastrální mapy, z veřejných rejstříků – obchodní, spolkový, nadační, rejstřík ústavů, rejstřík SVJ a rejstřík obecně prospěšných společností,
 • z rejstříku trestů – fyzických i právnických osob,
 • seznam kvalifikovaných dodavatelů,
 • ze živnostenského rejstříku.

Aby bylo možné získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí mít s sebou obvykle:

 • platný doklad totožnosti,
 • plnou moc (v případě zmocněnce),
 • doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu, právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.),
 • peníze za uhrazení poplatku (výše poplatku závisí na konkrétní agendě),
 • dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů).

O poskytnutí všech výše uvedených výpisů můžete zažádat u pracovnic:

 • kancelář č. 14, 1. patro – Šárka Svobodová
 • kancelář č. 10, 1. patro – Zdeňka Haunerová
 • kancelář č. 1, přízemí – Ing. Michaela Matuštíková

Zdroj: ÚMOb Ostrava-Hrabová, https://hrabova.ostrava.cz/cs/obcan/czech-point

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]