Schválí se další lehký průmysl v Hrabové? „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“

Předmětem záměru je v místě stávajícího průmyslového areálu vybudovat sklady, výdejny eshopů, výrobny lehkého průmyslu a u ulice Krmelínská rodinné domy. Celková zastavěná plocha novými halami je 22 728 m2. Stávající haly v areálu mají zastavěnou plochu cca 14 000 m2.

Krajský úřad posouzením žádosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny dospěl k závěru, že záměr „ctZONE Ostrava Hrabová – Krmelínská ulice“, realizovaný v areálu průmyslové zóny v k. ú. Hrabová podél Krmelínské ulice, obec Ostrava nemůže mít, samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry, významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Fotky z oznámení jsem dal na Google Photos:

 

msstavby.cz: Je však otázkou, zda Magistrát města Ostravy neměl tuto plochu, uprostřed obytné části, změnou územního plánu transformovat na plochu pro bydlení, či plochu smíšenou. Záměr prochází posuzovacím procesem EIA.

Stavba se nachází na pozemcích, které jsou vymezené pro činnost jakou je navrhovaný záměr. Část plochy je vymezena pro využití jako lehká výroba, část plochy je vymezena pro bydlení v rodinných domech, obě možnosti využití předmětný záměr respektuje.

Stávající objekty dle studie budou odstraněny a nahrazeny novými. Vznikne ucelené urbánní prostředí skladů, výdejních míst e-shopů, velkoobchodních skladů a výroben lehkého průmyslu, který bude kapacitně odpovídat stávajícímu areálu, a to včetně dopravy (plocha s navrhovanými objekty hal A a B). Areál bude doplněn o novou infrastrukturu – sítě, komunikace, parkovací stání. Celý areál bude doplněn o novou výsadbu, která bude tvořit stínící bariéru mezi zástavbou bydlení a samotným areálem skladů a výroben lehkého průmyslu.

Jedná se o výstavbu navrhovaných hal pro lehký průmysl, skladování a logistiku, včetně přípojek inženýrských sítí, dopravního napojení a plochy pro bydlení v bytových domech. Stavebně budou objekty řešeny v univerzální koncepci s jednotnou modulovou strukturou jednotlivých objektů, umožňující záměnu technologií v objektu při změně nájemce bez zásadnějších změn do vzhledu objektu, stavební dispozice objektu a hlavních instalací technických médií v objektu.

Zdroj: https://www.msstavby.cz/ctzone-ostrava-hrabova-24-03-2022/

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]