Uzavírky na Místecké s dopadem na Hrabovou

Na relativně krátkém úseku v Hrabové a Hrabůvce budou od 19.4.2022 probíhat rekonstrukce na ul. Místecká a s tím spojené uzavírky. Od cca 3. května do poloviny července nebude z Místecké umožněno odbočení aut do Hrabové ve směru z centra a bude nutno jet až na následující křižovatku s Prodlouženou Mostní. Od poloviny července do konce září naopak nebude umožněn výjezd od sklenářství na Místeckou ulici ve směru k centru. 

Rekonstrukce nadjezdu nad ulicí Prodlouženou u Makra

Tím největším omezením bude rekonstrukce nadjezdu nad ulicí Prodlouženou u Makra, která bude probíhat od 19. dubna až do počátku října 2022. Provoz zde bude postupně sveden vždy do jedné poloviny mostu, tzn. dojde k zúžení ze dvou jízdních pruhů do jednoho jízdního pruhu.

Odbočení aut do Hrabové ve směru z centra

Od cca 3. května do poloviny července nebude z Místecké umožněno odbočení aut do Hrabové ve směru z centra a bude nutno jet až na následující křižovatku s Prodlouženou Mostní. Pro cesty na Šídlovec bude nutno přejet nadjezd a pak použít protisměrný pás D56 ve směru do centra a z něj odbočit rampou u hřbitova.

Pro cesty k Tescu, Makru a na Žižkov bude možno využít trasu ulicí Podnikatelskou a Na Rovince (kde ovšem od června Ostravské komunikace a.s. plánují opravu povrchu…).

Provoz autobusů ve směru od centra bude umožněn nyní zaslepeným sjezdem u pneuservisu, ale provoz aut zde bohužel povolen nebude. A aby to neměli tak jednoduché řidiči přijíždějící z ulice Dr. Martínka, bude po celou dobu stavby zakázáno v Hrabůvce u kostela odbočení na ulici Aviatiků (na tuto ulici se však bude možno dostat odbočením u Venuše a jízdou po souběžné obslužné komunikaci).

Výjezd od sklenářství na Místeckou ulici ve směru k centru

Od poloviny července do konce září naopak nebude umožněn výjezd od sklenářství na Místeckou ulici ve směru k centru.  Možnost výjezdu ulicí Aviatiků ale bude zachována. Ulicí Aviatiků od konce dubna po celou dobu stavby také povede odklonová trasa autobusů z Hrabové a bude na ni přeložena i zastávka Benzina směr centrum. Na ulici Prodloužené pod nadjezdem bude vždy zachován provoz všech vozidel v samostatných jízdních pruzích pro každý směr jízdy, pouze budou tyto jízdní pruhy zúženy.

Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky a stavbu bude provádět firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Rekonstrukce nosných konstrukcí podchodu u Benziny

Další stavební akcí v roce 2022 bude rekonstrukce nosných konstrukcí podchodu u Benziny. Rekonstrukce bude probíhat od června do listopadu, přičemž od července do října bude vždy po dobu dvou měsíců polovina mostu uzavřena a provoz veden po zbývající polovině mostu se zúžením ze dvou jízdních pruhů do jednoho jízdního pruhu. Pěší průchod podchodem bude sice stavbou dotčen, ale po celou dobu bude zachován. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Rekonstrukce podchodu u Dřevoprodeje

Občanů Hrabové, kteří cestují do centra Ostravy, se dotkne také další stavební akce ‒ rekonstrukce podchodu u Dřevoprodeje. Ta by měla začít 26. dubna a bude trvat velmi dlouho ‒ až do ledna 2023. Po celou tuto dobu bude autobusová zastávka Dřevoprodej ve směru do centra Ostravy zrušena a pro přestup z linky 39 na tramvaje linek 1 a 10 bude nutno využít zastávku Důl Jeremenko.

Od poloviny května pak bude i zde vozovka zúžena vždy do jednoho jízdního pruhu. Investorem stavby je statutární město Ostrava a stavbu bude rovněž provádět firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Útěchou budiž to, že podchod se z velmi zdevastovaného změní na krásný moderní.

Zdroj: ÚMOb Ostrava-Hrabová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]