Vladimír Slavík: Šéfredaktor Hrabovských listů pan Dvořák je lhář

Vladimír Slavík na svém blogu označil šéfredaktora Hrabovských listů za lháře. V závěru článku pan Slavík dodává: “Při psaní dnešního článku jsem si vzpomněl na historku, která se kdysi vyprávěla o předním funkcionáři KSČ Vasilu Biĺakovi. Prý měl ve výučním listu pánského krejčího napsáno „Nepouštět na saka.“ Pokládal bych za žádoucí dopsat do diplomu pana Ing. Dvořáka poznámku „Nepouštět k žádné zodpovědné práci.“”

Nebyly to žádné nepodstatné omyly, ale záměrné a účelové nepravdy

“Jak jsem se neoficiálně dozvěděl, byl šéfredaktor Dvořák za zveřejnění mého článku od některých radních tvrdě kritizován. Aby tento svůj prohřešek napravil, napsal do dubnových Hrabovských listů článek „Jak je to nyní doopravdy s Pilíky.“ Snažil se v něm dokázat, že kritika p. Slavíka radních byla neoprávněná, a on ji „uvede na pravou míru.“ Ve svém textu se však dopustil nejméně pěti lživých tvrzení. Nebyly to žádné nepodstatné omyly, ale záměrné a účelové nepravdy.” píše na svém blogu pan Slavík.

Maruna Cholewová, aneb anonymní partner vedení městského obvodu Ostrava-Hrabová

V minulosti mě napadlo se z pozice zastupitele zeptat úřadu, kdo píše články v Hrabovských listech pod pseudonymem Maruna Cholewová. Kdo může ještě Hrabovským listům věřit, když šéfredaktor lže a údajně nikdo nemá informaci, že pod Marunou Cholewovou se skrývá MUDr. Gromnica, viz článek “(FOTO) Nechala se Maruna Cholewowa vyfotit?”

Cituji tajemníka úřadu Jana Sochu:

K otázce Maruny Cholewové: ÚMOb Hrabová ani pověřený redaktor Hrabovských listů nemají informaci, která osoba pod tímto pseudonymem vydává články v HL.

Magistrát města Ostravy přikázal úřadu odtajnění této informace

Jak jsem již v minulosti psal, strašákem tajemníka úřadu je nadřízený orgán, kterým je Magistrát města Ostravy. Ten již dříve tuto situaci, chcete-li tajnosti okolo Maruny Cholewové, vyhodnotil takto:

V případě dotazu žadatele týkající se totožnosti osoby vystupující pod pseudonymem Maruna Cholewova má nadřízený orgán za to, že tato část žádosti nebyla povinným subjektem řádně vyřízena. Z toho důvodu nadřízený orgán přikazuje povinnému subjektu, aby ve lhůtě do 15 dnů tuto část žádosti vyřídil.

Způsob vyřízení žádosti provede povinný subjekt tak, že žadateli ve vztahu k této části žádosti sdělí jméno a příjmení osoby vystupující pod pseudonymem Maruna Cholewova.

Nadřízený orgán je toho názoru, že přinejmenším šéfredaktor Hrabovských listů touto informací nepochybně musí disponovat. V opačném případě by to znamenalo, že povinný subjekt jakožto vydavatel Hrabovských listů nemá přehled o tom, jakým způsobem jsou získávány materiály, které jsou následně publikovány ve zmíněných novinách.

Jeden komentář

  1. Petr Žižka říká:

    Dobrý den, je to už více než rok, kdy jsem napsal otevřený dopis zastupitelům, v němž jsem v několika bodech zdůvodnil svůj názor, že se vedení Hrabovských listů vymklo kontrole. Hned jako první bod jsem položil dotaz, jak je možné, že: “Obecní zpravodaj tiskne texty v neúřední řeči, jakési hatmatilce složené z polského, ostravského a gorolského dialektu? V Hrabové už není úředním jazykem čeština? A co více, je možné, že obecní zpravodaj tiskne texty podepsané neznámým autorem? Chápu tedy správně, že jde o prosté a ve slušné společnosti sprosté anonymy?” Tolik citace z mého otevřeného dopisu, který lze jistě dohledat minimálně na tomto webu, tedy na Hrabova.info.
    Jak vidím, nic se za ten rok nezměnilo a vedení obce dál tiskne anonymy. Aspoň pan Slavík, jak se zdá, už prozřel, když píše, že: “Šéfredaktor Hrabovských listů pan Dvořák je lhář”. Podle mne však jde o něco jiného, než o lži pana šéfredaktora. Podle mne jde o to, co jsem napsal už v onom zmíněném otevřeném dopise – Hrabovské listy se vymkly kontrole…
    Dnes už v Hrabové nebydlím, nicméně aspoň takto na dálku všechny dobré Hrabovany zdravím. PŽ

[email protected] [email protected]