(VIDEO) Zpátky do minulosti: Pásový dopravník na odval Dolu Paskov

Dopravník byl spolu s mnoha jinými objekty v okolí cyklostezky, která vede z centra Ostravy do Beskyd, součástí technické a technologické infrastruktury průmyslové krajiny mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. V loňském roce byl dopravník společností DIAMO v úseku nad cyklostezkou a vlakovými kolejemi demontován.

Po celou dobu své existence od uvedení do provozu v roce 1972 sloužil dopravník k přesunu hrubé hlušiny z úpravny uhlí na centrální odval Dolu Paskov, lidově také nazývaný „halda”. Jedinou výjimkou bylo období výstavby dálnice D47, později začleněné k úseku D1, kdy byla veškerá hlušina z paskovské úpravny využívána pro stavbu dálničního podloží.

Naopak i hlušina již uložená na řepišťské „haldě” byla v tuto dobu částečně odtěžena a v rozsahu cca 3 milionů tun byla také přesunuta na stavbu dálnice. Pokud srovnáme tento údaj s celkovou hmotou, která byla za dobu existence dopravníku na odval přemístěna – tj. 20 mil. tun hlušiny, pak byl samotný odval v době budování dálnice na Ostravu přibližně z jedné šestiny svého objemu odtěžen.

Pásový dopravník byl vyroben podle projektu Ing. Jiřího Rickerta v roce 1972 ve Vítkovicích (v době výroby přesněji ve VŽKG – Vítkovických železárnách Klementa Gottwalda). Svými technickými parametry se blížil monumentálnímu dílu. Dopravník vážil cca 100 tun, na délku měřil 435 metrů a při přepravě hlušiny zdolával převýšení 9,5 metru. Při zohlednění šířky pásu – 1,2 m a rychlosti posunu – 1,25 m za vteřinu byl schopen přemístit na odval až 600 tun hlušiny za hodinu. Za tím vším pak stál pohon dopravníků s motorem o výkonu 100 kW.

Stavba v době svého vzniku i vzhledem ke svému poslání nevyžadovala designérskou stránku řešení a od počátku plnila pro tento kraj typickou a důležitou funkci.

Fotky jsou na Google Photos:

Zdroj: Převzato z panelu č. 3, Technické zajímavosti cyklostezky

Štítky: , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]