Plošná deratizace stokové sítě se týká i Hrabové

OVAK je provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu na území města Ostravy v celkové délce 918 kilometrů, o kterou se systematicky stará a obhospodařuje ji. Plošná deratizace stokové sítě na území města Ostravy bude v první etapě probíhat v období 30.5. 2022 – 31.8. 2022.

Deratizaci a opakovanou pokládku nástrah do podzemních objektů – revizních šachtic, pro ně bude zajišťovat na základě smlouvy o dílo subdodavatel, spol. GRATTIS spol. s r.o. (jednatel Dušan Svěrák).

 

ZDROJ: OVAK

ZDROJ: OVAK

Občanů se tyto práce vůbec “netýkají”, protože deratizace se provádí pouze v kanalizační síti, tudíž pro podomní prodejce a spekulanty, kteří by mohli deratizaci “nabízet” nebo se jí ohánět, zde není žádný prostor.

Výběr lokalit vychází z jejich dlouhodobého plánu deratizace na území města a zároveň zohledňuje přijaté podněty občanů a také jejich interní zkušenosti. V letošním roce bude plošná deratizace mimo jiné provedena také v našem městském obvodu, a to v rozsahu dle jejich interního značení lokalit.

Zdroj:

  • MOb Ostrava-Hrabová
  • OVAK
Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]