Jan Socha: Novodobá cenzura v praxi

Článek tajemníka úřadu je hrubě přes čáru, ale právě proto ho zveřejním. Budu si i přes jeho nátlak trvat na své podmínce (popsáno níže), kterou jsem měl a mám – pozvánku není problém zveřejnit na mnou spravovaných (soukromých) kanálech, pokud bude uvedeno jméno hosta. Může někdo do komentáře prosím napsat, proč by mi měl někdo diktovat, co mám dělat ve svém volném čase, na dovolené, za své peníze a na svých soukromých kanálech?

Můj komentář k tomuto článku:

Dosud se nikdy v historii Hrabová.Info (od roku 2014) nestalo, že bych nezveřejnil jedinou akci. Pouze jednou se stalo, že na webu obce jsem odmítl zveřejnit plakátek, ke kterému manželé Poláčkovi nebyli schopni doložit jeho autorství. Dokonce zveřejňování činím sám od sebe, přestože mi akci organizátor sám nenahlásí. Když říkám, že jsem nikdy “nezablokoval” žádnou akci, tak to říkám s plným vědomím toho, že mi může kdokoliv dokázat opak a já si svou paměť velice rád osvěžím a omluvím se.

Opakovaně se v minulosti stávalo, že můj kalendář akcí vykrádal Jan Dvořák a sprostě bez správného ozdrojování to zveřejnil v Hrabovských listech (dokonce i s chybami, které jsem tam měl).

Předmětnou pozvánku zveřejnit chci, ale pouze se jménem hosta. Ptal jsem se pana Fajfra, jestli mohu jméno hosta zveřejnit a ten mi sdělil, že si to nepřeje úřad. Hrabová.Info není místem, kde bych toleroval jakékoliv utajování, protože to ve výsledku odnesu já – budou se mně ptát desítky občanů, kdo bude hostem…

Ještě jednou: O cenzuře nemůže být řeč. Já pozvánku zveřejnit chci a taky zveřejním, jakmile někdo jméno hosta napíše veřejně!

Radomír Orkáč napsal 23.6. 2022:

Po Hrabové se šíří lživé informace, že nechci zveřejnit pozvánku na otevření tzv. kulturního domu (podle mě se jedná o přístavbu kulturního sálu, ale to je nepodstatné). Omlouvám se, nebudu si to po sobě číst a ano, jsem vytočený Vašim chováním. Jsem unavený tím, jak mi někdo z úřadu říká, co mám dělat. Úřad je zde pro nás, ne my zde pro úřad.

Tajemník úřadu se mě zeptal tuším v pondělí, proč jsem ještě nezveřejnil pozvánku. Asi chápu, co tím myslí, ale je to drzost nejvyššího kalibru:

1. Do nedělní noci jsem byl na dovolené, všichni to ví, psalo se o tom dokonce na FB (asi nikdo v Hrabové by nebyl rád, kdyby se psalo… hele zloději, pojďte k nám, jsem na dovolené) a říkalo se to na jednání zastupitelstva.

2. Byl bych rád, aby mi vysvětlil tajemník své drzé chování, kdy platí královsky pana Gromnicu za pouhé sdílení na obecním facebooku a mě zatěžuje nějakým zveřejňováním a hlídáním co bylo a co nebylo zveřejněno. Proč se úřad a Hrabová zajímá, co já zveřejním a nezveřejním na tolik let budovaném FB a Hrabová.Info? Nechci říkát mém hrabová.info a mém facebooku, ale tak se to v Hrabové říká. Proč to nebylo zveřejněno v Hrabovských listech a nikdo se tomu nediví? To mi chce někdo tvrdit, že o otevření kulturáku bylo rozhodnuto až v červnu? To nemyslíte vážně!!!

3. Pečlivě si vybírám, co zveřejním, protože za to, co zveřejním odpovídám. Za to, co schválím, odpovídám. Ve skupině je 2600 občanů a jsem si naprosto jistý, že když napíšu nebo zveřejním, že vystoupí pan Fajfr + HOST, že se mě mraky lidí budou ptát, kdo je hostem a jestli na předvolební akci pana starosty mají chodit.

Takže shrnu to: Nemám sebemenší problém pozvánku okamžitě zveřejnit, opět za své peníze to dát na hrabova.info i poslat přes mé SMSky, ale v pozvánce bude, že vystoupí XXXXXXX. Pokud s tím nesouhlasíte, je to Váš problém, nikoliv můj.

Jan Socha, tajemník úřadu (pozn. redakce)

Jak informační web Hrabova.info a facebook Hrabová přestal občany informovat o nejvýznamnějších událostech aneb novodobá CENZURA v praxi, či jak se dá u akcí pořádaných MOb Hrabová POLITIKAŘIT.

 

V úterý 21.6. 2022 ráno jsem se na pana Ing. Radomíra Orkáče obrátil s žádostí o zveřejnění pozvánky na slavnostní otevření kulturního domu a Dne otevřených dveří domu Paskovská 91/86 (v příloze). Otevření KD s parkovištěm je druhou nejvýznamnější akcí MOb Hrabová v tomto volebním období. Na slavnostní otevření jsou dopoledne pozváni představitelé Statutárního města Ostrava, starostové okolních obcí a obvodů, zástupci družební obce Hrabová, všichni zastupitelé, ředitel ZŠ, ředitelka MŠ, zástupci zhotovitele, dále redaktoři novin a televize.

Od 13 do 14 hod. je kulturní dům otevřen pro širokou veřejnost k prohlédnutí nově vybudovaných prostor. Od 14 hodiny vystoupí dětí z MŠ Klubíčko, žáci ZŠ Hrabová a TS MATA HARI, zváni jsou nejen rodinní příslušníci dětí.

Od 17 hodiny je na programu vystoupení ACUSTRIO Václava Fajfra s jeho hostem.

Od 13 do 18 hodiny bude souběžně probíhat Den otevřených dveří jednoho z nejstarších domků v Hrabové, Paskovská č.p.91 ve vlastnictví MOb Hrabová. S tímto domkem má současné vedení MOb Hrabová určité plány do budoucna v rámci zvažovaného komplexu „Srdce Hrabové“ a chce tento objekt v původní podobě ukázat svým občanům.

Zastupitel a správce Ing. Radomír Orkáč pozvánku pro občany na svých mediích do dnešního dne nezveřejnil.

Pokusil jsem se tedy pozvánku zveřejnit na fcb Hrabová ve čtvrtek 23.6. cca v 7:40 hod. jako člen této skupiny sám. Dodnes pozvánka zveřejněna není, to znamená, že některý ze správců fcb Hrabová tuto informaci určenou veřejnosti tzv. nepustil, zablokoval, to znamená CENZUROVAL.

Obrátil jsem se tedy pokorným emailem ve čtvrtek 23.6. ve 12:38 na druhého zastupitele a správce fcb skupiny Hrabová p. Milana Slívu o sjednání nápravy. Zároveň jsem ho informoval, že ani na fcb ani na webu Hrabova.info, ani v kalendáři nejsou uvedeny akce pořádané samosprávou a Úřadem MOb Hrabová, např. zájezd seniorů 17.6., setkání se seniory 21. a 28.6., přednáška zdravotnické komise 30.6., ani Slavnostní otevření KD 1.7. či Den otevřených dveří čp. 91 1.7.2022. Odpověď od pana zastupitele Slívy jsem do této chvíle neobdržel a náprava sjednána nebyla.

Zato na oficiální poštu ÚMOb Hrabová, dále k rukám tajemníka Ing. Sochy, ved. odboru SOVV Mgr. Tajchmanové a všem správcům a moderátorům fb skupiny Hrabová a webu Hrabova.info dorazil rozhořčený dopis Ing. Orkáče, ve kterém nám sděluje, že ho zatěžujeme, klade další otázky a dává ultimátum, abychom během pátku 24.6. zareagovali, jinak uvede, kdo je tím hostem na koncertě Václava Fajfra.

Důvody, proč dosud nezveřejnil (nenasdílel) pozvánku na významnou akci MOb Hrabová by se daly z jeho korespondence (viz výše) stanovit takto:

Ad1) Objednávka z úřadu MOb Hrabová šla na p. Fajfra, nikoliv na hosta. Příchod a vystoupení hosta do dnešního dne nikdo závazně nepotvrdil, Rada MOb Hrabová ani předseda komise kultury p. Houžvička nechce, aby se jméno hosta zveřejňovalo. Mohlo by se totiž stát, že do sálu, kde je k dispozici 120 míst by se Hrabovští občané nemuseli dostat. Plakátek nechal ÚMOb vytvořit z podkladů organizátora, tj. kulturní komise Rady MOb Hrabová. Není důvod na něm cokoliv měnit.

(Pozn. redakce) Podmínky pro dotační tituly a akce komisí či spolků jsou dané – akcí se smí účastnit pouze občané Hrabové – jinak jsou dotace kráceny (viz např. TORALI, spolek MUDr. Poláčkové, Smíšek, atd.). Takto to platí již od minulého volebního období, kdy tato pravidla sepsala úřednice paní Tajchmanová pro komisi pro děti a mládež a kulturní komisi. Platí to pro všechny akce spolků a komisí (např. zájezdy, cvičení pro děti, atd.) Proč není pro tuto akci stejná podmínka, když je velice snadné dávat vstupenku jen po předložení občanského průkazu občanům Hrabové? Bojí se snad úřad, že se ukáže, jak malý sál byl za více než 20 mil. korun vybudován, když by bylo zveřejněno jméno hosta?

Ad 2) Zastupitelé obdrželi informaci o akci a plakátek 15.6. 2022 na zasedání zastupitelstva MOb Hrabová. Tam Ing. Orkáč nebyl přítomen, jiný správce fcb skupiny Hrabová pan Slíva však ano. Od 15.6.2022 bylo na fcb Hrabová zveřejněno 39 příspěvků, na webu hrabova.info 17 článků, sám pan Orkáč v období 15.-24.6.2022 napsal na Úřad 23 emailů a dodal do E-spisu úřadu 4 poměrně složité dotazy formou žádosti o informace dle zákona 106/1999Sb. Není tedy pravdou, že by nemohl vytvořit či sdílet mnou vytvořený příspěvek, což mu zabere, jak sám uvádí 1 kliknutí, tj. 3 vteřiny.

(Pozn. redakce) V týdnu 6.-10.6. byl zastupitel Orkáč na služební cestě mimo Ostravu a v termínu 11.-19.6. byl na dovolené v zahraničí. To, že komunikuje s úřadem, protože se prakticky permanentně na něj obracejí občané, je jen ukázkou toho, že občané nemají důvěru v úřad a radši to řeší přes zastupitele. Články na FB a Hrabová.Info, které píše zastupitel Orkáč, jsou sepisovány po nocích a v časných ranních hodinách dlouho dopředu a v drtivé většině případů je naplánováno jeho zveřejnění automatem. Nikdo nikdy netvrdil, že zastupitel Orkáč nemohl na své dovolené přes mobilní telefon u pláže cokoliv sdílet, ale opravdu si nemůže každý jednou za rok odpočinout a řešit jen to co je nezbytné? Organizace otevření kulturního sálu pár dnů před akcí je fatalní selhání organizátora, nikoliv zastupitele Orkáče, který v prvních třech týdnech měsíce června byl na dvou služebních cestách a týdenní dovolené.

Ad 3) Úřad pozvánku na akci v Hrabovských listech uveřejnit nemohl. Uzávěrka HL byla 19. května, kolaudace KD 14.6. O Slavnostním otevření KD bylo rozhodnuto až po kladném výsledku kolaudace, j. 15.6.2022. Červencové HL vyjdou až po 1.7.2022.

(Pozn. redakce) Úřad v tomto bodě mlží, protože kolaudace je jedna věc, ale příprava na akci a stanovení jejího termínu měsíc před akcí je nezodpovědné chování a nezveřejnění akce v Hrabovských listech je tak fatalním selháním organizátora. Pokud se termín akce stanovil až po kolaudaci, pak je jasné, že za laxní přístup nemůže zastupitel Orkáč, který nerozhodnul o akci 15 dnů před jejím konáním!!!

Ad4) Pan opoziční zastupitel se mýlí. Vybudování MŠ a KD byly stěžejními akcemi tohoto volebního období 2018-2022. Realizaci a finance na tyto 2 akce odsouhlasila drtivá většina zastupitelů. Nemůže to být tedy jen předvolební mítink starosty.

(Pozn. redakce) V tomto bodě není vyvraceno, že se nejedná o volební mítink starosty a místostarostky, která potřebuje sehnat podpisy, aby mohla kandidovat a utvořit koalici po volbách právě se starostou. Kulturní sál mohl být bez jakýchkoliv problémů slavnostně otevřen v září, ale týden před volbami by už občané sami přišli na to, že to je předvolební akce.

Ad 5) Byl to pan zastupitel Orkáč, který požadoval na jednání Rady MOb Hrabová 23.5.2022, aby mohl uskutečnit den otevřených dveří mj. domku čp. 91 na Paskovské. Dokonce se nabídl, že si vypůjčí klíče a bude tam delegace vodit. V žádosti uvedl: „Jedná se o veřejný zájem – umožnění občanům, aby se podívali na prostory a sami měli možnost posoudit navrhované stavební úpravy či další využití prostor.“

Radní jeho podnět vzali na vědomí s tím, že souhlasí s uspořádáním dne otevřených dveří v domku č. pop. 91 v režii Úřadu městského obvodu Hrabová, což se 1.7.2022 uskuteční.

Nyní zastupitel tuto možnost, kterou sám navrhoval, blokuje.

(Pozn. redakce) Zastupitel Orkáč nic neblokuje. Podmínka na uvedení hosta v pozvánce, je blokace něčeho? Den otevřených dveří měl být dle slibu starosty uspořádán co nejdříve, takto to zaznělo na besedě s občany. Když se dlouhou dobu nic nedělo, požádal zastupitel Orkáč o zapůjčení klíčů, abych mohl den otevřených uspořádat co nejdříve, protože období prázdin se blíží. Rada souhlasila s návrhem, ale dala za úkol úřadu, aby den otevřených dveří zorganizoval. Děje se tak právě první den v období dovolených, když se navíc jedná o pátek před prodlouženým víkendem.

Ad 6) To je pravda. Nicméně aktivní občan, později zastupitel a radní Ing. Radomír Orkáč tyto své mediální kanály budoval s cílem, co nejobjektivněji informovat hrabovské občany o dění v obvodu. To, že bude sabotovat akce pořádané samosprávou a Úřadem MOb Hrabová svědčí o opaku.

(Pozn. redakce) Právě uvedení jména hosta je důkaz toho, že zastupitel Orkáč je zárukou objektivity, když nechce, ať se cokoliv před občany tají. Tajení jména hosta kvůli toho, aby nepřišlo moc lidí, je něco, co se zastupiteli Orkáčovi nelíbí a na jeho médiích se toto dít nebude. Objektivita, transparentnost a otevřenost je základ demokracie. Pokud mají přijít jen občané Hrabové, třebaže jen kvůli hosta, pak to lze řešit u předávání vstupenek.

Ať již pan Ing. Radomír Orkáč hrabovské občany na slavnostní otevření kulturního domu pozve či nikoliv, zcela jistě se den 1.7. 2022 zapíše do bohaté historie městského obvodu Hrabové, objeví se tento den v kronice i v příštích Hrabovských listech, neboť se podařilo něco, po čem občané mnoho let toužili: MOb má konečně důstojný stánek pro pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí.

Snažil jsem se shrnout snadno doložitelná fakta k této kauze, aby si občané učinili vlastní úsudek. Přišel jsem 1.12.2015 do Hrabové s cílem, aby občané tahali za jeden provaz. Mrzí mě, že se tak neděje. Pěkný den

Ing. Jan Socha tajemník ÚMOb Hrabová

4 Komentáře

 1. Anonymizováno říká:

  Vždyť se v textu píše, že by se mohlo by totiž stát, že do sálu, kde je k dispozici 120 míst by se Hrabovští občané nemuseli dostat. Jinak řečeno, co horšího by se tedy mohlo stát, než když by přišel Jaromír Nohavica a kapacita sálu by nestačila ani pro hrabovské občany? To by asi hodně lidé nadávali! Hrabová je koucourkov…

 2. Radomír Orkáč říká:

  Chápu to správně, že hostem bude Jaromír Nohavica?

  • Anonymizováno říká:

   Ano, hostem má být pan Nohavica. Potvrdil mi to Miroslav Houžvička z kulturní komise na setkání se seniory.

   • Radomír Orkáč říká:

    Děkuji, teď již nic nebrání tomu, abych pozvánku se jménem hosta zveřejnil…

[email protected] [email protected]