Vladimír Slavík: Proč v Hrabové všechno tak dlouho trvá?

Zářným příkladem, že v Hrabové vše dlouho trvá je rodinný dům č. 91/86 na Paskovské ulici. Byl zakoupen včetně zahrady  na konci roku 2019 s tím, že bude využit pro potřeby městského obvodu. Uvažovalo se o umístění  historické expozice, klubovny pro spolky,  o využití  jako kavárny,  cukrárny  apod.

Dva roky se nic konkrétního nedělo

Teprve v březnu 2022 bylo rozhodnuto o využití tohoto objektu a v květnu 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo na dodání projektové dokumentace na provedení nezbytné rekonstrukce, s termínem dodání  srpen 2022.

Jelikož v září jsou voiby, tak technická dokumentace pro rekonstrukci tohoto objektu zůstane  v šuplíku u paní Králové.

Liknavost našich radních

Každého, kdo se nad tímto případem zamyslí, napadne otázka:  Proč se nerozhodlo o využití  tohoto domku  již na počátku roku 2020? Proč se již tehdy  neobjednala  nezbytná projektová dokumentace a nepřikročilo se k potřebným stavebním úpravám? Jak dosvědčují údaje  ze „Závěrečných účtů“  z let 2020 a 2021, tak finanční možnosti zde byly.

Pro pozorného občana je nepodchopitelné, že se touto liknavostí našich radních nikdy nezabývalo zastupitelstvo.  Dále je  pro pozorného občana nepochopitelné, že o názor na využití domku nebyla  již v roce 2021 požádána  odborná komise,  vedená Ing. Skalským, a na tuto liknavost radních ve využití domku  neupozornil starostu předseda finančního  výboru Ing. Rundt. Nebo upozornil?

Můj závěr

Při větší aktivitě našich radních mohl tento domek sloužit již dávno veřejnosti.  Tato má kritická slova jsou určena především panu starostovi a také finančnímu výboru. Investice v hodnotě 1,5 mil. Kč  již dva roky chátrá a nepřináší žádný užitek.

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]