(AUDIO) Zpátky do minulosti: Jak poslední mlynář z Hrabové oslavil 90 let

V roce 2014 oslavil poslední mlynář z Hrabové pan František Konečný (22.5. 1924 / 23.8. 2016) fantastických 90 let. Jeho rodina mu tehdy připravila nevšední dárek, kterým bylo setkání se zpěvačkou Věrou Špinarovou v ostravském studiu Českého rozhlasu. Nezkrácenou nahrávku (52 minut) si každý může pustit na stránkách ostrava.rozhlas.cz. Zkrácenou verzi jsem pak umístil na náš youtube kanál.

Něco z historie mlýna v Hrabové

Dnes již zaniklý hrabovský mlýn se nacházel v blízkosti dnešního parku Hrabovjanka. Návštěvníci parku si mohou všimnout dvou připomínek mlýna. První je ulice Mlynářská, která byla pojmenována právě proto, že vedla k mlýnu. Druhou připomínkou je mlýnský kámen, který se nachází přímo v parku Hrabovjanka. Autentický artefakt byl do parku umístěn se souhlasem rodiny posledního mlynáře pana Konečného.

Na obrazech neznámých malířů je podoba mlýna v Hrabové:

mlyn3  mlyn4

Jedním z majitelů mlýna byl Jan Vogt (*1853, +1918). V Hrabové za Jana Vogta byl mlýn, pila a pekárna. Jan měl celkem 5 dcer. Každých pět let se mu narodila jedna. I to ovlivnilo asi další osud mlýna. Protože neměl Jan syna, kterému by mlýn předal, prodal mlýn Vítkovickým železárnám a do konce svého života dělal ve mlýně správce. Nejmladší dcera Amálie se provdala v roce 1918 za Františka Konečného, který pak po smrti tchána dělal správce mlýna.

Protože byl ale učitel a později účetní se správou mlýna mu pomáhal jeho bratr Jan. Ve mlýně se mlela pšenice a žito na válcových stolicích a na loupačce se loupal oves, ječmen se v mlýně nemlel. V době největší slávy mlýna byla naistalovány 4 válcové stolice a loupačka. Mlýn byl poháněn ze struhy, která protékala přes Hrabovou a byla napájena z Ostravice. Mlýn pracoval na vrchní náhon.

vogtJan Vogt s manželkou a dcerami a vnoučaty.

V roce 1933 Koneční odkoupili mlýn od Vítkovic zpět a mleli do roku 1951. Pro mlýn byla připravena rekonstrukce dle projektu firmy Prokop a synové, byly zakoupeny nové stroje. V roce 1951 byl provoz mlýna z úřední moci zakázán a tak již k zamýšlené modernizaci nedošlo. V roce 1975 byl mlýn zbourán. Poslední majitelkou mlýna byla Amálie Vogt-ová Konečná.

Výkres modernizace tohoto mlýna:

valcovymlyn01 valcovymlyn02

A takto to vypadá v místě Vogtova mlýna dnes. Jen cedulka s názvem ulice “Mlynářská” připomíná, že tu kdysi stával mlýn…

mlyn1 mlyn2

Štítky: , , ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]