V kroužku Mladých hasičů zažijí kluci a holky mnoho dobrodružství

Začíná školní rok a s ním i úvahy o tom, jaké kroužky či jiné mimoškolní aktivity pro děti najít. Jednou z možností je přihlásit dítě do hrabovského Sboru dobrovolných hasičů (SDH). Sbor totiž není jen vycvičený tým dospělých hasičů, kteří zasahují v případě požárů, povodní či jiných mimořádných událostech. Hasiči jsou také spolkem, kde se kluci a holky v kroužku Mladých hasičů naučí mnoho užitečného pro další život.

„Mladí hasiči se učí nejen hasičským dovednostem, jako je spojování hadic, základy zdravovědy, střelba ze vzduchovky a mnoho dalšího,“ vysvětluje jednatelka SDH Hrabová Hana Doležálková. „Učíme děti samostatnosti, odpovědnosti, ale hlavně je učíme, jak je důležité táhnout za jeden provaz, a to ve všech disciplínách. Při soutěžích totiž stoprocentně platí, že selže-li jeden člen, neúspěch nese celé družstvo.“

Mladí hasiči se scházejí nejen na pravidelných schůzkách, ale vedoucí pro ně připravují různé výlety, soustředění a akce. Díky tomu se kluci a holky lépe poznají a skamarádí.

„Požární sport spojuje atletiku s určitými prvky a úkony práce hasičů. Je nutné spojit rychlost a obratnost, nebát se překážek, ani výšek. Požární sport se skládá z několika týmových disciplín,“ dodala Hana Doležálková.

Její vyprávění doplňuje starosta Sboru dobrovolných hasičů Hrabová Jaroslav Mintěl: “Kroužek Mladých hasičů tvoří šikovné holky a kluci, kteří se schází každý pátek od 16 hodin v hasičské zbrojnici. V průběhu roku se zúčastňují závodů v požárním sportu, branného závodu, naučí se spoustu užitečných věcí pro život.

 

Jaroslav Mintěl ale dodává, že kroužek není občasnou úschovnou dětí, aby maminky mohly do kavárny. To by nemělo pro děti žádný smysl. „My naopak hledáme prima holky a kluky pro rozšíření týmu Mladých hasičů SDH Hrabová. Mimo jiné proto, aby děti smysluplně využívaly svůj volný čas a neseděly jen u počítačů,” uvedl starosta sboru Jaroslav Mintěl a připomněl heslo hrabovských hasičů:

Neumíš – naučíme Tě.
Nemůžeš – pomůžeme Ti.
Nechceš – nepotřebujeme Tě.

Hrabovští mladí hasiči jsou úspěšní v soutěžích v rámci okresu, kraje i v celostátních kolech. Bez zajímavosti není ani fakt, že ti nejlepší se mohou stát i profesionálními záchranáři. „Dva dřívější členové mladých hasičů dnes slouží u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje,“ uvádí jednatelka SDH Hrabová Hana Doležálková.

Máte-li tedy děti od šesti do patnácti let a hledáte pro ně smysluplnou činnost, kde se naučí mnoho potřebných znalostí a zažijí také nemálo dobrodružství, přijďte kterýkoliv pátek ve čtyři hodiny odpoledne do hrabovské hasičárny.

Text a foto: Petr Žižka, kulturní referent SDH Hrabová
Plakát: Václav Namyslo

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]