(FOTO) Iveta Janetková: Představení Mateřského centra Smíšek

Mateřské centrum Smíšek působí v Hrabové od roku 2008, kde provozuje také svou hernu. Mezi naší hlavní činnost patří cvičení rodičů s dětmi od dvou měsíců do tří let. Děti zde mohou navázat přátelství, naučí se komunikovat s dospělými mimo okruh rodiny.

Cvičení působí stimulačně a vede k všeobecnému rozvoji psychomotorických dovedností dítěte v daném věku. Součástí cvičení je také rozumová, výtvarná a hudební výchova, kde se děti učí barvy, tvary, logickému uvažování, orientaci v prostoru, seznámí se s barvami, naučí se stříhat a mnoho dalšího.

Mezi naše další činnosti patří plavaní. Zaměřujeme se na prožitkovou činnost dětí a rodičů ve spojení s vodou a nácvik prvotních plaveckých dovedností.

Dále také provozujeme baby masáže, které jsou určeny našim nejmenším v kombinaci s aromaterapii. Aby to u nás ale nebylo jen o učení, nabízíme samozřejmě pro rodiče s dětmi také víkendové akce plné zábavy.

Jedná se o lampiónový průvod, který se bude konat za nedlouho 5. listopadu 2022 tradičně v Hrabové. Letos je v přípravě ještě Mikulášská nadílka a v příštím roce například den dětí.

Již několik let také docházíme na základní školy, kde pro žáky připravujeme výtvarné dílny na daná témata (den matek, vánoční jarmark apod.). V letošním roce jsme také umožnili studentům sociálních oborů absolvovat u nás v herně praxi pro své další studium. Jedná se převážně o budoucí paní učitelky mateřských školek.

Fotky jsou na Google Photos: