(FOTO) Hrabová: Výstavba urnových dvojhrobů byla dokončena

Odborná firma dokončila v rozšířené části hřbitova v Ostravě-Hrabové výstavbu 40 urnových dvojhrobů. Na realizaci zakázky v celkové výši 338 800 korun byl městskému obvodu Hrabová poskytnut účelový investiční transfer z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 297 000 korun.

Rozdíl ve výši 41 800 korun bude hrazen z rozpočtu městského obvodu Hrabová. Ve smluveném termínu (do 26.9. 2022) bylo dokončeno a převzato 25 ks dvojhrobů a zbývajících 15 ks dvojhrobů zhotovitel dokončil (z důvodu nevhodných klimatických podmínek) v pátek 7.10. 2022.

Fotky jsou na Google Photos:

Informace o dokončení urnových dvojhrobů byla předána na náš odbor financí a správy majetku, aby mohlo dojít k zahájení pronájmu těchto urnových hrobů. Paní Matuštíková již oslovuje jednotlivé zájemce dle pořadníku.

Svatava Králová
Úřad městského obvodu Hrabová

Štítky: ,

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]