Zelená Hrabová: Tahová zkouška douglasky vyšla dobře!

Máme velkou radost! Douglaska, která roste u nás na Šídlovci, byla posouzena na skácení díky náklonu kmene. Vzhledem k tomu, že průměrem kmene (49 cm) strom spadal do správního řízení, které jsme obdrželi do DS, vstoupili jsme do něj.

Douglaska je vitální, krásně rostlá, bohužel má smůlu v tom, že je nakloněná. Nechali jsme tento jehličnan zhodnotit i paní Ing. Mračanskou, která je znalkyně v posuzování stromů a v tomto oboru je skutečně kapacita..

Navrhovali jsme ÚMOb Hrabová vypracovat tzv. tahovou zkoušku stromu.

Úřad ji skutečně nechal zpracovat a ze znaleckého posudku vyšlo následující:

  • odolnost vůči vývratu 113%
  • odolnost vůči zlomu kmene 119%
  • odolnost vůči krutu 190%

Odolnost vůči vývratu a zlomu kmene jsou nad požadovanou minimální hranici (však v zóně hraniční).
Je tedy doporučeno realizovat pouze bezpečnostní řez, opakování tahové zkoušky provést pak v roce 2025.

Už jste si někdy všimli, po projití pod douglaskou, při pohledu do její koruny, že je domovem a útočištěm velkého počtu brhlíků?

Zelená Hrabová, z.s.

Štítky:

Komentáře jsou uzavřeny.

[email protected] [email protected]