Příspěvek se štítkem: "zelená hrabová"

Zelená Hrabová: Děkujeme úřadu za dnešní spolupráci

Tím, že čistotu Šídlovce kontrolujeme velmi často, věděli jsme, že je zde spousta podnětů k řešení. Než bychom je všechny nafotili a popsali, rozhodli jsme se, že v den naší dovolené využijeme čas k úklidu.

Zelená Hrabová: Obchod Hruška ve staré Hrabové

Již dávno jsme si všimli, že by bylo potřebné zkulturnit okolí obchodu Hruška (rozbité chodníky, čelní zeď s nevzhledným pomalováním, přerostlé keře). Na počátku tohoto roku jsme se proto rozhodli zjistit informace, kdo je vlastníkem (nepatří ani městu či obvodu).

(FOTO) Zelená Hrabová: Monitoring Hrabové – listopad 2020

V posledních dnech jsme opět projížděli Hrabovou za účelem zaznamenání nedostatků ve veřejném prostoru. Každý z nás se může podílet na takovéto nápravě alespoň formou upozornění příslušných orgánů či soukromých majitelů daných ploch. Případně kontaktujte nás a my se pokusíme problém řešit.

Zelená Hrabová: A je zasazeno!

Na počátku podzimních dní jsme se rozhodli, že v parku musíme udělat něco pro oživení jarních dní v Hrabovjance. Vytipovali jsme vhodná místa, nacházející se hned na začátku parku, pro výsadbu cibulovin. Plochy byly plné drnů, kamenů a starých odpadků, které byly několik centrimentrů pod zemí. Po úspěšném zrytí a přípravě půdy jsme do ní zasadili sasanky a tulipány.

Zelená Hrabová: Webové stránky městského obvodu Hrabová vyžadují opravu

Před cca dvěma týdny jsme posílali opravy k webovým stránkám (přepisy, neúplné informace směrem k občanům atd). Posílali jsme je panu tajemníkovi, v té době byl však na dovolené a zastupovala jej paní Faicová, která přislíbila, že nalezené chyby předá OVANETU.

(FOTO) Zelená Hrabová: Větrná spoušť v Hrabovjance

Po víkendové větrné kalamitě spadly v Hrabovjance 2 stromy a popadalo spousta větví. Hotová spoušť😞 V pondělí po práci jsme v dešti větve a menší špalky sesbírali na kupy a ty pak následující den odvezli a naštěpkovali TS Hrabová. TS také uklidily místo po vyvráceném stromu za lavičkou. Velmi děkujeme!👍💚

Zelená Hrabová: Sušáky a klepače na Šídlovci

Spolek Zelená Hrabová již před dvěma roky zaznamenal množství nevzhledných sušáků a klepačů po celém Šídlovci. Nikdo se o ně dlouho nestaral a nepečoval. Bohužel bylo jejich zanedbání vidět. Proto Zelené Hrabová vytvořila podrobnou mapku s jednotlivými sušáky na prádlo, která čítala přes 370 ks.

Spolek Zelená Hrabová vrátil dar na výrobu a instalaci dřevěného oplocení odvodňovacího kanálu

Finanční dar od MO Hrabová ve výši  40 tis Kč na výrobu a instalaci dřevěného oplocení kolem odvodňovacího kanálu v oblasti rybníků Pilíky jsme po pečlivém zvážení vrátili na bankovní účet obce.

(FOTO) Hrabovjanka v „květu i ořezu“

V květnu byl vrbový altán v Hrabovjance v rozpuku, lístky se zazelenaly a jisto jistě byl ozdobou lesního parku Hrabovjanky. Nyní již nastal čas k zastřižení a ošetření altánu, aby opět na jaře vypustil nové šlahouny  a zelené lístky, které budou zastiňovat lavičky pod altánkem.

Zelená Hrabová: Údržba a péče o zeleň nejen v Ostravě-Hrabové

Soustavně a trpělivě apelujeme na náš ÚMOb Hrabová, aby bylo řádně pečováno o zeleň v našem obvodě Hrabová. Našimi nesčetnými podněty, které hlásíme na úřad, ukazujeme, jak velké mezery v rámci údržby zeleně v našem obvodu jsou. Doposud nebyla zajištěna dostatečně a pravidelně odborná údržba veřejné zeleně.